New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Postage Stamp:
President of the Slovak Republic - Michal Kovac

President of the Slovak Republic - Michal Kovac
Date of Issue: 03. 11. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 3 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 19 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 74140000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Výplatná poštová známka s portrétom prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča.


Text motifs: Nie je.

Pictorial motifs: Portrét prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Michal Kováč sa narodil 5. 8. 1930 v Ľubiši, okres Humenné, študoval na Obchodnej akadémii a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, kde rok pôsobil ako asistent. V roku 1956 začal pracovať v Oblastnom ústave Štátnej banky československej v Bratislave. V oblasti bankovníctva pôsobil až do roku 1989. V rokoch 1965 - 1966 prednášal v Bankovej škole na Kube. V rokoch 1967 - 1969 bol námestníkom Živnostenskej banky v Londýne. V roku 1969 ho odvolali (v roku 1970 vylúčili z KSČ). Potom pracoval ako bankový úradník v Štátnej banke československej v pobočke Bratislava-mesto. Po revolúcii v roku 1989 sa stal ministrom financií Slovenskej republiky. Vo voľbách v roku 1992 bol zvolený za poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (za hnutie Verejnosť proti násiliu) a následne za predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR. Dňa 16. 2. 1993 Národná rada SR tajným hlasovaním zvolila Michala Kováča za prezidenta SR.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists