Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Postage Stamp:
President of the Slovak Republic - Michal Kovac

President of the Slovak Republic - Michal Kovac
Date of Issue: 02. 03. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 2 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 19 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing
Amount printed: 60111000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Definitive postage stamp with a portrait of the first Slovak president Michal Kovac.


Text motifs: Nie je.

Pictorial motifs: Portrét prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča.

Postage stamp artwork: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Národná rada SR zvolila 16. februára 1993 tajným hlasovaním za prezidenta Slovenskej republiky Ing. Michala Kováča. Inaugurácia prezidenta sa uskutočnila v koncertnej sieni bratislavskej Reduty 2. marca 1993 a viedol ju predseda Národnej rady Ivan Gašparovič. Medzi najvýznamnejšími hosťami bol prezident Českej republiky V. Havel, Rakúska T. Klestil, Maďarska A. Göncz a Poľska L. Walesa.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists