Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Klubové stretnutia (pravidelné):
Pravidelné štvrtkové klubové stretnutie filatelistov v Poprade

Pravidelné štvrtkové klubové stretnutie filatelistov v Poprade
Miesto: Zasadačka Pošty Poprad 2 (pri Železničnej stanici), Poprad
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 21. 10. 2021

Pozvanie na pravidelné klubové stretnutie filatelistov v Poprade usporadúvané každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci


Čas konania: 16:00 - 17:00
(Stretnutie Krúžku mladých filatelistov je vždy hodinu pred klubovou schôdzou KF 54-17 Poprad.)

Organizátor: Klub filatelistov KF 54-17 Poprad

Informácie:
      Kontaktná osoba: Poprad Rastislav Ovšonka (predseda KF)
      Mobil: 0905 202 703
      Web: www.kfpoprad.estranky.sk

Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj: Klub filatelistov KF 54-17 Poprad


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov