Pravidelná nedeľná filatelistická burza vo Vrchlabí (ČR) - www.postoveznamky.sk

75. výročie Organizácie Spojených národov

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 75. výročia Organizácie Spojených národov.

14. 02. 2020

Zberateľské burzy:
Pravidelná nedeľná filatelistická burza vo Vrchlabí (ČR)

Pravidelná nedeľná filatelistická burza vo Vrchlabí (ČR)
Miesto: Gymnázium, J. A. Komenského 586, Vrchlabí (Česká republika) 
Vstup: Voľný (dobrovoľné vstupné)
Dátum: 09. 02. 2020

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú burzu vo Vrchlabí (ČR) usporadúvanú každú druhú nedeľu v mesiaci


Čas konania: 8:00 - 11:00

Zberateľské odbory: poštové známky, pohľadnice a ostatné zberateľské odbory a záujmy.

Informácie a objednávka stolov:
          Kontaktná osoba: Jiří Marvan
          Tel.: 0042(0) 604 899 849
          Email: info@filatelie-marvan.cz
          Skype: filatelie2


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov