Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Zberateľské burzy:
Nedeľná filatelistická burza vo Vrchlabí (Česko)

Nedeľná filatelistická burza vo Vrchlabí (Česko)
Miesto: Gymnázium, J. A. Komenského 586, Vrchlabí (Česká republika)
Vstup: Voľný (dobrovoľné vstupné)
Dátum: 13. 09. 2020

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú burzu vo Vrchlabí (Česká republika).


Čas konania: 8:00 - 11:00
(burza sa koná každú druhú nedeľu v mesiaci)

Termíny 12. 4. a 10. 5. 2020 sú zrušené!

Ďalšie termíny v roku 2020: 12. 7., 9. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.

Zberateľské odbory: poštové známky, pohľadnice a ostatné zberateľské odbory a záujmy.

Informácie a objednávka stolov:
» Kontaktná osoba: Jiří Marvan
» Tel.: 0042(0) 604 899 849
» Email: info@filatelie-marvan.cz
» Skype: filatelie2Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Časopis FILATELIE
© Internetová stránka FILATELIE - MARVAN


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov