20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

01. 03. 2023

Zberateľské burzy:
Nedeľná filatelistická burza vo Vrchlabí (Česko)

Nedeľná filatelistická burza vo Vrchlabí (Česko)
Miesto: Gymnázium, J. A. Komenského 586, Vrchlabí (Česká republika)
Vstup: Voľný (dobrovoľné vstupné)
Dátum: 11. 12. 2022

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú burzu vo Vrchlabí (Česká republika).


Čas konania: 8:00 - 11:00
(burza sa koná každú druhú nedeľu v mesiaci)

Zberateľské odbory: poštové známky, pohľadnice a ostatné zberateľské odbory a záujmy.

Informácie a objednávka stolov:

» Kontaktná osoba: Jiří Marvan

» Tel.: 0042(0) 604 899 849

» Email: info@filatelie-marvan.cz

» Skype: filatelie2Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE

© Internetová stránka FILATELIE - MARVAN


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov