Hľadanie tajomnej krásky neznámej

Interesantné zistenia o jednej zdanlivo obyčajnej poštovej známke, ktoré môžu priniesť aj zmeny v renomovaných katalógoch poštových známok

13. 07. 2020

Zberateľské burzy:
Nedeľná filatelistická burza a klubové stretnutie v Žiline

Nedeľná filatelistická burza a klubové stretnutie v Žiline
Miesto: Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 19. 07. 2020

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú burzu a klubové stretnutie filatelistov v Žiline.


Čas konania: 9:00 - 12:00

Pravidelná filatelistická burza a klubové stretnutie filatelistov v Žiline sa koná každú nedeľu. V prípade konania medzinárodnej "veľkej" burzy Ingeo v Žiline sa toto stretnutie nekoná. Konkrétne termíny:

Zberateľské oblasti: Filatelia (+ pohľadnice, mince, medaile, odznaky, vojenské vyznamenania, starožitnosti a iné zberateľské záujmy).

Organizátor:
          KF 53-19 Žilina


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov