101 Years since the Renaming of Prešporok to Bratislava (1st Battalion of the Czechoslovak Navy - Field Post 1919)

The transformation of the name Prešporok (Pozsony) into Bratislava illustrated with an authentic contemporary postcard and additional postal-historical documents from 1919

29. 09. 2020

Collectors' Bourses:
Sunday philatelic exchange bourse and club meeting in Zilina (Slovakia)

Sunday philatelic exchange bourse and club meeting in Zilina (Slovakia)
Location: Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
Entry: After paying the admission
Date: 04. 10. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitiation to the Regular Sunday philatelic exchange bourse and club meeting in Zilina (Slovakia)


Čas konania: 9:00 - 12:00

Pravidelná filatelistická burza a klubové stretnutie filatelistov v Žiline sa koná každú nedeľu. V prípade konania medzinárodnej "veľkej" burzy Ingeo v Žiline sa toto stretnutie nekoná. Konkrétne termíny:
» Burza pre všetky zberateľské odbory v Žiline
» Veľká zberateľská burza (filatelia, filokartia, numizmatika) v Žiline

Zberateľské oblasti: Filatelia (+ pohľadnice, mince, medaile, odznaky, vojenské vyznamenania, starožitnosti a iné zberateľské záujmy).

Organizátor: KF 53-19 ŽilinaMapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists