Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Poštová známka:
Pozdravné blahoželanie (s personalizovaným kupónom)

Pozdravné blahoželanie (s personalizovaným kupónom)
Deň vydania: 04. 07. 2002
Nominálna hodnota: 6 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 12
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 360000

Poštová známka Pozdravné blahoželanie s personalizovaným kupónom Filatelistická výstava SLOVENSKO 2002 - známka ponúka možnosť výroby vlastného personalizovaného kupónu (ZPK)
Známka s kupónom:

Poštová známka Pozdravné blahoželanie (s personalizovaným kupónom) (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka Pozdravné blahoželanie (s personalizovaným kupónom) (Upravený tlačový list)


Táto známka je dostupná aj v upravenom tlačovom liste (UTL) pre vytváranie vlastných personalizovaných kupónov (ZPK) a celých personalizovaných upravených tlačových listov (PersUTL).
Ukážka:

Poštová známka s personalizovaným kupónom Pozdravné blahoželanieFilatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov