Výstava POŠTA S VÔŇOU VIANOC v Banskej Bystrici

Pozvanie na výstavu POŠTA S VÔŇOU VIANOC venovanú 20. výročiu vzniku Poštového múzea v štruktúrach Slovenskej pošty, inštalovanú v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

13. 11. 2020

Poštový lístok bez prítlače:
Pozdišovská keramika

Pozdišovská keramika
Deň vydania: 17. 12. 2007
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom Pozdišovskej keramiky


Textový motív: Natlačená známka: nie je; © Slovenská pošta 148 CDV 148/07

Obrazový motív: Natlačená známka: Pozdišovská keramika.

Autor známky: akad. mal. Ľubomír Krátky
Predajná cena: T2 50 g + 1 Sk, neskôr 0,48 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov