Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici

Odborná filatelistická literatúra - Popularizačné knihy a príručky

Odborná filatelistická literatúra - Popularizačné knihy a príručky

Popularizačné knihy a príručky


Odborná filatelistická literatúra - popularizačné knihy a príručky o filatelii a zbieraní poštových známok.


Čížek, J.
Malá encyklopédia filatelie
ALBUM, Bratislava, 1997, 144 s.

Mackay, J.
Známky a čaro filatelie
FORTUNA LIBRI, Bratislava, 2006, 265 s. (preklad do slovenčiny: Vojtech Jankovič).

Briggs, M.
Známky
Slovart, Bratislava, 1996, 76 s. (preklad do slovenčiny: Michal Zika).

Langhammer, M.
Filatelie je víc než jen známky
Praha, 2005, 120 s.

Švarc, F.
Filatelia - Zbierame poštové známky
SPN - Mladé letá, Bratislava, 2000, 152 s.

Šrámek, F.
Filatelisté a filatelie
Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), Praha, 1988, 257 s.

Švarc, F.
Svět filatelie
Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), Praha, 1982, 350 s.

Mackay, J.
Guinessova kniha o známkách, Fakta a nej...

Kolektív
Filatelistický atlas známkových zemí
Kartografie Praha, 1971, 218 s. + obrazové a mapové prílohy.

Černý, K.
Muži z londýnského vydání
2007, 108 s.

Punčochář, J.
Letecké motivy na FDC čs. a české pošty 1947 - 2004




Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra





Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:45



 



Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Popularizačné knihy a príručky

Odborná filatelistická literatúra - Popularizačné knihy a príručky
Odborná filatelistická literatúra - Popularizačné knihy a príručky
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Aby sme niečo milovali, musíme si najprv uvedomiť, že to môžeme stratiť.

(G. K. Chesterton)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.