Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Popularizačné knihy a príručky

Popularizačné knihy a príručky
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:45

Odborná filatelistická literatúra - popularizačné knihy a príručky o filatelii a zbieraní poštových známok.


Čížek, J.
Malá encyklopédia filatelie
ALBUM, Bratislava, 1997, 144 s.

Mackay, J.
Známky a čaro filatelie
FORTUNA LIBRI, Bratislava, 2006, 265 s. (preklad do slovenčiny: Vojtech Jankovič).

Briggs, M.
Známky
Slovart, Bratislava, 1996, 76 s. (preklad do slovenčiny: Michal Zika).

Langhammer, M.
Filatelie je víc než jen známky
Praha, 2005, 120 s.

Švarc, F.
Filatelia - Zbierame poštové známky
SPN - Mladé letá, Bratislava, 2000, 152 s.

Šrámek, F.
Filatelisté a filatelie
Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), Praha, 1988, 257 s.

Švarc, F.
Svět filatelie
Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), Praha, 1982, 350 s.

Mackay, J.
Guinessova kniha o známkách, Fakta a nej...

Kolektív
Filatelistický atlas známkových zemí
Kartografie Praha, 1971, 218 s. + obrazové a mapové prílohy.

Černý, K.
Muži z londýnského vydání
2007, 108 s.

Punčochář, J.
Letecké motivy na FDC čs. a české pošty 1947 - 2004
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov