Hľadám - kúpim do zbierky medzinárodné odpoveďky SLOVENSKO

Hľadám slovenské medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Poštová známka:
Poprad (výplatná)

Poprad (výplatná)
Deň vydania: 17. 02. 2006
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 23 Sk
Rozmery známky: 24 x 27,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd. - CARTOR, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000

Výplatná poštová známka z emisného radu Mestá s vyobrazením dominanty mesta Poprad - gotickým mestským hradom.


Textový motív: POPRAD

Obrazový motív: Pohľad na časť námestia s kostolom sv. Egídia z 13. storočia, samostatne stojaca renesančná zvonica z roku 1658, mestský erb, na ktorom sa nachádza motív troch tatranských štítov na modrom pozadí a dva červené skrížené šípy, ktoré sú symbolom patróna mesta.

Tematický popis a súvislosti:

Poštová známka Poprad vychádza pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky spojenej s názvom „Poprad“, ktoré si pripomíname v roku 2006. Ide o listinu, v ktorej panovník dáva prepoštovi Adolfovi a jeho sestre rozsiahle územia na Spiši, ležiace nad Popradom. Od 1. januára 1923 súčasný Poprad zahŕňa aj ďalšie osady a mestá – historicky najvýznamnejšiu Spišskú Sobotu, Matejovce, Veľkú a Stráže pod Tatrami. Na poštovej známke je znázornený pohľad na časť námestia s kostolom sv. Egídia z 13. storočia a vedľa neho samostatne stojaca renesančná zvonica z roku 1658. Súčasťou výtvarného návrhu známky je aj mestský erb, na ktorom sa nachádza motív troch tatranských štítov na modrom pozadí a dva červené skrížené šípy, ktoré sú symbolom patróna mesta.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov