125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
Piešťany v poštovej grafike

Piešťany v poštovej grafike
Deň používania: 23. 10. 2014
Koniec platnosti: 23. 10. 2014
 
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti uvedenia 2. časti knižnej publikácie "Piešťany v poštovej grafike".


Textový motív: PIEŠŤANY V POŠTOVEJ GRAFIKE

Obrazový motív: Dievča v kúpeli (inšpirovaná československou známkou).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov