Pošta: Peter Sagan - najbojovnejší cyklista Tour de France 2016 - www.postoveznamky.sk

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Príležitostná pečiatka:
Peter Sagan - najbojovnejší cyklista Tour de France 2016

Peter Sagan - najbojovnejší cyklista Tour de France 2016
Deň používania: 03. 08. 2016
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti zisku ocenenia "najbojovnejší cyklista Tour de France 2016" pre slovenského cyklistu Petra Sagana.


Textový motív: PETER SAGAN - NAJBOJOVNEJŠÍ CYKLISTA / TOUR DE FRANCE 2016

Obrazový motív: Trofej pre najbojovnejšieho cyklistu Tour de France 2016.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov