Známkové územia - Kurónsko (I.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).

26. 02. 2021

Príležitostná pečiatka:
Panská Javorina - SOTDUM

Panská Javorina - SOTDUM
Deň používania: 15. 05. 2010
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia rozhľadne na Panskej Javorine, ktorú zrealizovalo združenie SOTDUM.
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia rozhľadne na Panskej Javorine


Deň používania: 15. 5. 2010
Pošta: Jacovce
Farba: čierna
Autor: Ján Lacko
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov