Pošta: Otvorenie výstavy REGIÓN A SVET V ARCHEOLÓGII - www.postoveznamky.sk

Filatelistická olympiáda

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania finále Filatelistickej olympiády.

05. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy REGIÓN A SVET V ARCHEOLÓGII

Otvorenie výstavy REGIÓN A SVET V ARCHEOLÓGII
Deň používania: 18. 12. 2014
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy „Región a svet v archeológii“ vo výstavnej miestnosti Poštového múzea v budove Slovenskej pošty, a. s. v Banskej Bystrici.


Textový motív: REGIÓN A SVET V ARCHEOLÓGII

Obrazový motív: Archeologické vykopávky: nádoba s uchom a tanier.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov