Magické dvojky alebo Aký môže byť najvyšší počet dvojok na poštovej zásielke?

Výzva na vytvorenie alebo nájdenie poštových zásielok s najväčším počtom "poštových" dvojok pri príležitosti magického dátumu 22. 2. 2022.

11. 02. 2022

Pošta a poštové služby:
Otvorenie Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej

Otvorenie Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov z POFISu)
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 23. 11. 2015 23:07

Informácia o otvorení každoročnej Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej, na ktorom sa zúčastnil aj kúzelník (na bicykli - Peter Sagan).

Základné informácie:


Otvorenie Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej

Otvorenie Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej


Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov z POFISu)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov