Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia

Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia
Deň vydania: 16. 01. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2185000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa.


Textový motív: ŠTEFAN MOYSES / (1797 - 1869)

Obrazový motív: Portrét biskupa Štefana Moysesa (1797 - 1869), prvého predsedu Matice slovenskej, doplnená v pravej časti motívom delegácie, ktorá je na ceste do Viedne za panovníkom s Memorandom slovenského národa.

Tematický popis a súvislosti:

Biskup Štefan Moyses (24. 10. 1797 Veselé, okr. Trnava - 5.7.1869 Žiar nad Hronom) - spoluzakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej, katolícky cirkevný hodnostár, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, významný člen krúžku slovenskej národnoobrodeneckej inteligencie v Pešti a Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Teologické štúdium absolvoval v Trnave. V rokoch 1830-47 profesor filozofie na Kráľovskej akadémii v Záhrebe, 1847-50záhrebský kanonik. V čase pôsobenia v Chorvátsku bol popri Ľ. Gajovi a J. Draškovičovi jednou z vedúcich osobností ilýrskeho hnutia, 1842 člen Matice ilýrskej, patrí medzi zakladateľov chorvátskej žurnalistiky. 1847-48 poslanec uhorského snemu v Bratislave, člen prvej chorvátskej krajinskej vlády. Od roku 1851 banskobystrický biskup, žil v Žiari nad Hronom. Zaslúžil sa o rozvoj slovenského školstva, rozvinul kampaň za zakladanie slovenských škôl. R. 1861 vedúci slovenskej deputácie, ktorá vo Viedni odovzdala panovníkovi Memorandum národa slovenského a návrh Privilégia na uskutočnenie rovnoprávnosti slovenského národa v Uhorsku. R. 1863 vedúci matičnej delegácie vo Viedni. R. 1863 na I. valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolený za jej predsedu. Patril medzi najpopulárnejšie osobnosti slovenského národného života.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov