Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Pravidelná nedeľná výmenná schôdzka filatelistov v Přerove (Česká republika)

Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia

Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia

Poštová známka


Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodeniaPoštová známka Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia
Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa.

Deň vydania: 16. 01. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2185000
Textový motív: ŠTEFAN MOYSES / (1797 - 1869)
Obrazový motív: Portrét biskupa Štefana Moysesa (1797 - 1869), prvého predsedu Matice slovenskej, doplnená v pravej časti motívom delegácie, ktorá je na ceste do Viedne za panovníkom s Memorandom slovenského národa.


Tematický popis a súvislosti:

Biskup Štefan Moyses (24. 10. 1797 Veselé, okr. Trnava - 5.7.1869 Žiar nad Hronom) - spoluzakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej, katolícky cirkevný hodnostár, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, významný člen krúžku slovenskej národnoobrodeneckej inteligencie v Pešti a Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Teologické štúdium absolvoval v Trnave. V rokoch 1830-47 profesor filozofie na Kráľovskej akadémii v Záhrebe, 1847-50záhrebský kanonik. V čase pôsobenia v Chorvátsku bol popri Ľ. Gajovi a J. Draškovičovi jednou z vedúcich osobností ilýrskeho hnutia, 1842 člen Matice ilýrskej, patrí medzi zakladateľov chorvátskej žurnalistiky. 1847-48 poslanec uhorského snemu v Bratislave, člen prvej chorvátskej krajinskej vlády. Od roku 1851 banskobystrický biskup, žil v Žiari nad Hronom. Zaslúžil sa o rozvoj slovenského školstva, rozvinul kampaň za zakladanie slovenských škôl. R. 1861 vedúci slovenskej deputácie, ktorá vo Viedni odovzdala panovníkovi Memorandum národa slovenského a návrh Privilégia na uskutočnenie rovnoprávnosti slovenského národa v Uhorsku. R. 1863 vedúci matičnej delegácie vo Viedni. R. 1863 na I. valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolený za jej predsedu. Patril medzi najpopulárnejšie osobnosti slovenského národného života.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia

Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia
Osobnosti: Štefan Moyses (1797 - 1869) - 200. výročie narodenia
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Akonáhle zaujmete postoj, existuje prirodzená tendencia chovať sa spôsobom, ktorý ho s tvrdohlavou dôslednosťou obhajuje.

(Robert B. Cialdini)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk