Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Poštová známka:
Osobnosti: Štefan Banič (1870 - 1941)

Osobnosti: Štefan Banič (1870 - 1941)
Deň vydania: 12. 12. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3475000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca vynálezcu leteckého padáka a spoluobjaviteľa jaskyne Driny pri Smoleniciach Štefana Baniča.


Textový motív: Štefan Banič / (1870 - 1941)

Obrazový motív: Portrét Štefana Baniča, motívy súčasných padákov a náčrt Baničovho vynálezu.

Výtvarný návrh známky: Karol Ondreička

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Štefan Banič (23. 11. 870 Smolenice, okres Trnava - 2. 1. 1941 tamže) - vynálezca leteckého padáka, Čestný člen letectva USA. V roku 1913 zostrojil prvý použiteľný padák založený na princípe dáždnika, patentovaný v USA 25. 8. 1914 pod č. 1108484. Padák sa otváral sústavou niekoľkých pružín. Banič vyriešil problém tzv. plávania vo vzduchu. Padák sa úspešne používal v 1. svetovej vojne. Banič pochádzal z roľníckej rodiny. V roku 1907 sa vysťahoval do USA, kde pracoval ako poľnohospodársky robotník a baník v Greenville v Pensylvánii. V roku 1921 sa vrátil na Slovensko. Je spoluobjaviteľom jaskyne Driny.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov