Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 26. 12. 2020)

26. 12. 2020

Poštová známka:
Osobnosti: Chatam Sófer (1762 - 1839)

Osobnosti: Chatam Sófer (1762 - 1839)
Deň vydania: 12. 12. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 5 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3295000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 155. výročie úmrtia židovského učenca 19. storočia, spisovateľa a učiteľa, hlavného bratislavského rabína Chatama Sófera.


Textový motív: Chatam Sófer / (1762 - 1839)

Obrazový motív: Portrét Chatama Sófera, deväťramenný židovský svietnik.

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Chatam Sófer, vlastným menom Moše Schreiber (24. 9. 1762 Frankfurt nad Mohanom - 3. 10. 1839 Bratislava) - hlavný bratislavský rabín (1806 - 1839), najväčší židovský učenec 19. storočia. Po jeho rady a rozhodnutia v otázkach náboženských a svetských si do Bratislavy chodili rabíni z celej Európy. V rabínskom učilišti vychoval stovky rabínov pôsobiacich po celom svete. Známy bol aj literárnou činnosťou, tlačou vyšlo 7 zväzkov Responzy Chatam Sófer, Exegézy k Talmudským traktátom, Exegézy k vybraným statiam Talmudu, Torrath Moše - exegézy k piatim knihám Mojžišovým, Pamäti z čias obliehania Bratislavy napoleonskými vojskami a Náboženské piesne. Mauzóleum Chatama Sófera v Bratislave je ojedinelou pamätihodnosťou.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov