Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Viktor Weinert

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Viktor Weinert

Viktor Weinert


Osobnosti slovenskej filatelie - Viktor Weinert.osobnosti
 

Dr. Viktor Weinert (pôvodné krstné meno Gyözö), popredná osobnosť starej filatelistickej Bratislavy, sa narodil 12. 7. 1890 a zomrel 19. 5. 1942 v Bratislave, niekoľko dní pred prvou Celoslovenskou národnou výstavou známok v roku 1942. Po ukončení gymnaziálneho štúdia navštevoval univerzitu v Budapešti, kde získal titul doktora práv. Neskôr vyštudoval obchodnú akadémiu vo Viedni a nakoniec Maďarskú akadémiu poľnohospodárskych vied v Altenburgu. Zberateľom známok je od školských čias. Ovládal 'slabo' slovenčinu a ešte menej češtinu, spisovne maďarčinu, nemčinu, hovorovo francúzštinu a taliančinu. Za Rakúsko-Uhorska býval v Bratislave na Andrášiho ul. 13.


osobnosti
 

V roku 1918 založil časopis Donaupost, v ktorom pracoval ako šéfredaktor; pod jeho hlavičkou vydal v roku 1921 Donaupost-Kataloge a v nasledujúcich rokoch dodatky k tomuto katalógu. Bol uznávaným odborníkom a znalcom pre Rakúsko–Uhorsko a následnícke štáty (o.i. Československo). Spolupracoval s redakciami a redaktormi filatelistických časopisov v Maďarsku, Rakúsku a v Nemecku; podobne s filatelistickými obchodníkmi. Údajne bol iniciátor dvoch príležitostných pečiatok z augusta a septembra 1918 v Bratislave - Deň vojakov a Deň ženistov.


osobnosti
 

Weinert bol veľmi aktívny aj pri dokumentovaní prevádzky REPÜLŐ POSTA 1918. Zaujímavé je, že všetky letecké celistvostí odoslané z Budapešti sú presne vyplatené na rozdiel od celistvostí odosielaných v rámci FLUGPOST 1918 z Viedne.


osobnosti
 

osobnosti
 

Publikácie:
Österreich 1850-1918, vydané Donau-Post, 66 strán, Presburg, 1940 – uvádzané ako zdroj informácií v monografiách Ferchenbauera, ako prvý spracoval toto obdobie ako celok.
Späť na úvodnú stránku História a súčasnosť slovenskej filateliePublikované: 12. 07. 2015 13:00 Poslať komentár

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Viktor Weinert

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Viktor Weinert
História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Viktor Weinert
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Rozhodni sa, čo chceš a práca ti pomôže dosiahnuť to.

(George S. Clason)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.