Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Novinky z časopisu LINN's Stamp News

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Norbert Feiner

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Norbert Feiner

Norbert Feiner


Osobnosti slovenskej filatelie - Norbert Feiner


Norbert Feiner sa narodil sa 20. marca 1923 v Trnave, zomrel 28. októbra 2018 v Leviciach.

Známky začal intenzívne zbierať v roku 1947 a svoju zberateľskú oblasť zameral na olympijské známky. Svojim exponátom získal mnoho ocenení doma i v zahraničí. Bol členom levického klubu filatelistov od roku 1950. Dva roky jeho predsedom a od roku 1956 až do roku 2008 tajomníkom klubu. Vyše 60 rokov viedol kroniku levického klubu.

V roku 1958 založil krúžok mladých filatelistov a stal sa jeho vedúcim. Krúžok dosahoval počas celého trvania pozoruhodné úspechy na filatelistických olympiádach a v tvorbe filatelistických exponátov. Neustále rok čo rok vystavovali mladí filatelisti z levického krúžku 3 až 6 exponátov na každej výstave. Exponátmi svojich mládežníkov preslávil nielen levický krúžok ale aj Slovensko v zahraničí (Budapešť, Miškolc, Kyjev, Praha, Luxembursko, Poľsko). Za vynikajúce výsledky práce s mládežou mu bol udelený v roku 1985 titul „Vzorný vedúci krúžku mladých filatelistov“.

Od roku 1975 do roku 2008 bol porotcom pre námetovú a mládežnícku filateliu. Práce poroty sa zúčastnil 49 krát. Päť rokov vykonával funkciu podpredsedu KV ZSF a v rokoch 1990 – 1992 predsedu Združenia klubov západoslovenského regiónu. Bol členom ÚV ZSF a 5 rokov členom ÚV ZČSF v Prahe. V rokoch 1970 – 1985 bol metodikom komisie mládeže pre Západoslovenský kraj.

  Osobnosti slovenskej filatelie - Norbert Feiner


Organizoval viaceré filatelistické akcie v Leviciach - výstavy družobné a súťažné (JUNIORFILA 1979 LEVICE spolu s kongresom mladých filatelistov, LEVICE 1990) a výmenné burzy.

Za jeho aktívnu činnosť mu boli udelené mnohé zväzové vyznamenania, medzi ktoré patrí zlatý Čestný odznak ZSF, medaila Zaslúžilý pracovník vo filatelii a Cena ZSF za rok 2012. V decembri roku 1989 mu minister dopravy ČSSR udelil vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ s mládežou a v roku 2014 mu minister MDV SR udelil POCTU MINISTRA za prácu s mládežou. V roku 2003 mu primátor Mesta Levice udelil „Cenu primátora“ za „Aktivity v oblasti kultúry a športu“.
Spracované na základe informácie na internetovej stránky Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 11. 2018 16:26 Poslať komentár

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Norbert Feiner

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Norbert Feiner
História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Norbert Feiner
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ľudia, ktorí sa dokázali presadiť, nemajú o nič menej problémov ako tí, ktorí sú vo svojom živote neúspešní. Jediní ľudia, ktorí nemajú žiadne problémy sú tí, ktorí sú už pochovaní na cintoríne.

(Anthony Robbins)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.