Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Ladislav Novotný

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Ladislav Novotný

Ladislav Novotný


Osobnosti slovenskej filatelie - Ladislav Novotný.osobnosti
 

Krátky profesný životopis


Ladislav Novotný sa narodil 12. novembra 1901 v Prahe. Po absolvovaní obchodnej akadémie v Prahe sa presídlil v roku 1920 do Bratislavy a prijal miesto bankového úradníka v Slovenskej banke. Pracoval v nej až do roku 1939, s prerušením, ktoré mu vyniesol jeho postoj v politických a sociálnych zápasoch vtedajšej spoločnosti. Od roku 1940 sa stal Ladislav Novotný ekomickým pracovníkom úč. spol. Tvorba (Slovenské elektrárne). V roku 1946 bol osobným tajomníkom povereníka vnútra. Po čase prešiel na úsek stavebníctva ako ekonóm Štátnej stavebnej spoločnosti Obnova v Bratislave. Neskôr pracoval na významných postoch v Oblastnej správe Československých stavebných závodov, v Oblastnom ústave Investičnej banky, na Povereníctve stavebníctva a svoju profesionálnu dráhu ukončil v roku 1978 v Pozemných stavbách Bratislava. Popri zamestnaní prednášal na stavebnej fakultena Slovenskej vysokej škole technickej pre odbor účtovníctva. Zomrel v Bratislave v deň svojich narodenín 12. novembra 1981 vo veku 80 rokov.


Filatelistické aktivity


Ladislav Novotný sa zapojil do filatelistického života ihneď po svojom príchode do Bratislavy. Bol pri založení Klubu československých filatelistov 7. januára 1923 aj pri historickej výročnej schôdzi 1. februára 1927 (už ako hospodár klubu), na ktorej sa zmenili stanovy a rozprúdil skutočne bohatý klubový život. Dôležitými medzníkmi v činnosti Ladislava Novotného bola spolupráca pri organizovaní prvej filatelistickej výstavy v Bratislave v roku 1934 a hlavne veľmi úspešnej Prvej celoštátnej výstavy poštových známok v Bratislave v roku 1937.

V období rokov 1939 - 1945 bol Ladislav Novotný autorom väčšieho počtu odborných článkov v časopise Slovenský filatelista. V tom istom období sa značnej obľube tešili jeho katalógy slovenských poštových známok (prvé vydanie v polovici roku 1939 a posledné šieste na rok 1944 v novembri 1943). V období rokov 1946 - 1952 redigoval Ladislav Novotný časopis Filatelista. Počas svojho plodného filatelistického životas vydal Ladislav Novotný viacero katalógov a príručiek (viď Publikačnú činnosť).

Ladislav Novotný bol prvým nositeľom zlatého čestného odznaku Zväzu slovenských filatelistov a mal titul Zaslúžilý pracovník vo filatelii, ktorý udeľoval ÚV ZSF. Bol uznávaným porotcom a stal sa aj rešpektovaným reprezentantom Československa v medzinárodných filatelistických organizáciách, najmä FIP. Meno významného filatelistického funkcionára a publicistu Ladislava Novotného nesie bratislavský klub filatelistov KF 51-09, ktorého bol členom a doživotným čestným predsedom.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR si v roku 2001 pripomenulo 100. výročie narodenia Ladislava Novotného vydaním poštového lístka s prítlačou podľa karikatúry z roku 1937.

osobnosti
 

Publikačná činnosť


  • Novotný, L.: Slovensko - nové Československo, Bratislava, 1946.
  • Novotný, L.: Speciální katalog známek Československa, Protektorátu a Slovenského štátu, Bratislava, 1949.
  • Novotný, L.: Filatelia, Bratislava, 1957.
  • Novotný, L.: Zkoušení a čistění známek, NADAS Prha, 1966.
  • Novotný, L.: Speciální příručka pro sběratele československých známek, NADAS Praha, 1971.
  • Novotný, L. - Preisler, A.: Pošta a poštové pečiatky na Slovensku do roku 1867, Bratislava, 1973.
  • Novotný, L.: Naša výstava a bratislavská filatelia v minulosti, in: Katalóg poštových známok 'Bratislava 1980', Bratislava, 1980.Späť na úvodnú stránku História a súčasnosť slovenskej filateliePublikované: 12. 07. 2015 02:03 Poslať komentár

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Ladislav Novotný

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Ladislav Novotný
História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Ladislav Novotný
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Je dôležitejšie používať rozum na myslenie, než ho degradovať na skladisko faktov.

(David J. Schwartz)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.