Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Slávnostná inaugurácia poštovej známky Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom)

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Jozef Malovec

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Jozef Malovec

Jozef Malovec


Osobnosti slovenskej filatelie - Jozef Malovec.


br>
osobnosti
 

Krátky profesný životopis


Jozef Malovec sa narodil 24. 3. 1933 v Hurbanove. Jeho vstup do sveta hudby začal popri štúdiu na gymnáziu súkromným štúdiom harmónie, kontrapunktu a hudobných foriem, pokračoval štúdiom na VŠMU v Bratislave (1952-1954) u A. Moyzesa na VŠMU v Bratislave a na AMU v Prahe u J. Řídkeho a V. Sommera (1954-1957). Od roku 1957 pôsobil v Československom rozhlase ako redaktor, dramaturg a na rôznych iných pracoviskách. Do povedomia verejnosti sa najviac zapísal svojou skladateľskou činnosťou. Zložil viacero orchestrálnych skladieb, vokálnoinštrumentálnych diel, komorné diela pre inštrumentálne súbory i sólové nástroje (klavír, organ a i.), zborové skladby, elektroakustické skladby i hudbu k poézii (V. Nezvala, D. Tatarku, J. Kráľa, M. Rúfusa, M. Haľamovej a i.). Okrem experimentálnej hudobnej tvoby vytvoril hudbu k mnohým dokumentárnym i hraným filmom, napríklad Obrazy starého sveta - réžia Dušan Hanák, animované filmy Viktora Kubala, Balada v dreve - réžia Martin Slivka. Svojou tvorbou patril medzi významné osobnosti slovenského moderného hudobného života.
Svoju životnú púť ukončil 8. 10. 1998 v Bratislave.

Filatelistické aktivity


Hudbe sa venoval aj ako zberateľ - filatelista. Zbieral známky a iný zberateľský materiál s námetom hudba. Známa bola jeho zbierka venovaná dejinám a súčasnosti hudby v Bratislave, ktorú vystavil na viacerých filatelistických výstavách. Vynikal aj mnohými osobnými vlastnosťami, akými bola jeho skromnosť a ochota priložiť roku k dielu. Nemal zábrany prísť na pripravovanú výstavu a osobne pomáhať aj pri adjustácii i demontáži exponátov.

Akoby hudobný skladateľ Jozef Malovec chcel povedať, že aj pri podobných všedných činnostiach možno nachádzať harmóniu a uplatniť tvorivého ducha.


Viac informácií o Jozefovi Malovcovi:

sk.wikipedia.org
Späť na úvodnú stránku História a súčasnosť slovenskej filateliePublikované: 12. 07. 2015 00:40 Poslať komentár

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Jozef Malovec

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Jozef Malovec
História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Jozef Malovec
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Jediná skutočná chyba je tá, z ktorej sa nič nenaučíme.

(John Powell)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.