Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Edgar Vysloužil

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Edgar Vysloužil

Edgar Vysloužil


Osobnosti slovenskej filatelie - Edgar Vysloužil.Architekt Edgar Vysloužil sa narodil 10. februára 1926 v Olomouci. Jeho otec sa v roku 1927 prisťahoval s rodinou z Prostejova do Bratislavy. Ako vysokoškolsky vzdelaný geometer, bol prijatý na mestský magistrát. Edgar mal rok a pol a jeho brat pol roka, keď prišli do Bratislavy. Od toho času je jeho pôsobenie, práca, tvorivá činnosť, záľuba, spojené s Bratislavou.

Pod vedením svojho otca sa zbieraním známok začal zaoberať po dovŕšení šiesteho roku veku. Zaujímal ho celý svet; no postupne to boli známky ČSR, Juhoslávie a Rumunska k čomu prispel pekný album k Vianociam v roku 1936 s predtlačenými známkami vydaný pod názvom 'Petite Entente' (Malá dohoda). Album mu ešte aj dnes pripomína jeho detské roky, jeho filatelistické začiatky. Od roku 1939 začal zbierať známky bývalej Slovenskej republiky a od roku 1940 známky Veľkej Británie a britských kolónií, ktoré zbieral do konca svojho života.

Edgar Vysloužil bol organizovaným filatelistom od roku 1951. V tom roku sa zriadil filatelistický krúžok pri ZV ROH, ČSSZ, závod Priemprojekt, v ktorom zastával funkciu tajomníka. Prvý raz svoj exponát - ukážku zo zbierky klasického Anglicka, t.j. známok vydaných v rokoch 1840 - 1870 vystavoval na Celoštátnej výstave poštových známok v Bratislave v októbri 1952. Na exponáte stále pracoval, zdokonaľoval a podstatne rozšírený študijný exponát klasických známok Anglicka vystavoval v Bratislave na jeseň v roku 1960. Potom nasledovala Svetová výstava v Paríži, v roku 1966 v Brne, kde jeho exponát získal pozlátenú medailu. Postupne sa zúčastňoval ďalších výstav. Svoju vystavovateľskú činnosť ukončil na Medzinárodnej výstave poštových známok Bratislava-Kyjev-Krakov v roku 1981.

Rok 1991 bol pre Edgara Vysloužila jubilejným filatelistickým rokom; 40 rokov organizovaným filatelistom, čo znamená výkon rôznych funkcii. V rokoch 1981 - 1986 predseda KF Ladislava Novotného, jedného z najväčších klubov filatelistov na Slovensku, potom podpredseda.

S účinnosťou od 1. januára 1962 bol menovaný riadnym členom Zboru znalcov Ústredia ČSSF, neskôr premenovaného na Komisiu expertov ZČSF. Dizertačná práca, ktorá menovaniu predchádzala (znalec pre známky Veľkej Británie 1840 - 1901) bola v plnom znení publikovaná v časopise Filatelie 1961, v čísle 21 až 24. Aj jeho prednášková činnosť, najmä pre bratislavských filatelistov, bola od novembra 1976 do septembra 1980 veľmi rozsiahla. Išlo o prednášky spracované audiovizuálnym spôsobom - diapozitívy doprevádzané slovom nahraným na magnetofónovej páske. Išlo najma o prednášky: Najvzácnejšie známky sveta, Európy a ČSR, Známky Veľkej Británie XIX. storočia, Vzácnosti známok Rakúska a Lombardska-Benátska, Známky Saska, Známky Bádenska, Známky Bavorska do roku 1875, Známky Thurn-Taxiskej poštovej správy, Glosy k prvej emisii známok Uhorska z roku 1867, Dia spracovanie prednášky Otta Gáťu na tému Predznámkové pečiatky na poštových staniciach hlavnej poštovej cesty z Bratislavy do Košic, ktorá sa konala pri príležitosti seminára KPHC ZSF 7. 9. 1980 v Bratislave, ďalej Glosy k známkam Československa od roku 1918, Známky býv. Československa s pretlačou Slovenský štát 1939, pre prednášku Dr. S. Šablatúru, ktorá však z ideologických dôvodov nesmela byť uvedená. Prednášky boli financované ZSF a nachádzajú sa na Sekretariáte ZSF. Ich spracovanie bolo náročné, boli tvorené pre filatelistov a im by mali slúžiť.

Edgar Vysloužil sa v podstatnej miere podielal na organizovaní medzinárodného seminára, ktorý ZSF poriadal v roku 1976 a pre ktorý pripravil dokonca s farebnými fotografiami brožovanú publikáciu. Vtedy predniesol ústrednú prednášku Otto Gáťa a dalšie Nagy z Viedne, Bér z Budapešti a Edgar Vysloužil.

Edgar Vysloužil bol iniciátorom získania filatelisticky unikátneho a historicky jedinečného telegramu Matúša Dulu, ktorý bol odoslaný 30. októbra 1918 z Turčianskeho Sväteho Martina. Telegram sa podarilo získať ZSF na Prage 1988, ako dar od švédskeho vystavovateľa p. Gostu Hedboma. Tento unikát bol venovaný Matici slovenskej v Martine.

Telegram bol vystavený na prehliadke exponátov zo svetovej výstavy Praga 1988 v Bratislave v roku 1989. Na tejto výstave bola vystavená malá časť osvetlených veľkorozmerných diapozitívov svetových filatelistických unikátov a rarít, na ktorých zhotovení sa podielal a podklady k zhotoveniu zapožičal Edgar Vysloužil. Aj tieto materiály sa nachádzajú na zväze.

K 20. výročiu vzniku ZSF v máji 1989 bol Edgarovi Vysloužilovi udelený diplom a pamätná medaila za obetavú dlhoročnú prácu na rozvoji organizovanej filatelie na Slovensku. Rozhodnutím Prezídia ZCSF 12. 12. 1992 bol Edgarovi Vysloužilovi udelený titul Zaslúžilý pracovník vo filatelii.

Edgar Vysloužil pracoval 43 rokov, od 1. 1. 1989 bol na dôchodku. Bol naďalej činný ako publicista. Patril medzi kmeňových dopisovateľov viacerých filatelistických časopisov, vrátane Martinie. Žiaľ, jeho prebohaté filatelistické vedomosti sa dostatočne nevyužívali.
Späť na úvodnú stránku História a súčasnosť slovenskej filateliePublikované: 12. 07. 2015 12:55 Poslať komentár

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Edgar Vysloužil

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Edgar Vysloužil
História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Edgar Vysloužil
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Stále hľadám príklad "úspechu cez noc" a stále mi uniká. Ak nejaký objavíte, pošlite mi fotku a ja si ho vystavím vo vitrínke spolu s rozmazanými fotkami Lochnesky, Yettiho, UFO a puberťáka, ktorý poslúchol svojich rodičov.

(Richard St. John)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.