Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Jozef Ľudovít Holuby (1836 – 1923) - 160. výročie narodenia

Osobnosti: Jozef Ľudovít Holuby (1836 – 1923) - 160. výročie narodenia
Deň vydania: 15. 02. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1295000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 160. výročie narodenia evanjelického kňaza a botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho.


Textový motív: JOZEF ĽUDOVÍT HOLUBY / 1836 - 1923

Obrazový motív: Portrét botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho doplnený v pravom hornom rohu motívom ostružiny.

Tematický popis a súvislosti:

Dr. h. c. Jozef Ľudovít Holuby narodil sa 25.3.1836 v Lubine. Vyštudoval ev. teológiu v Bratislave a vo Viedni. Pôsobil krátko ako kaplán v Skalici, v rokoch 1861 - 1909 ako ev. farár v Zemianskom Podhradí. Na penzii žil 13 rokov v Pezinku, kde zomrel 15. 6. 1923. Popri svojom povolaní sa venoval botanike, národopisu, archeológii a cirkevnej histórii. Jeho najväčšou láskou bola botanika. V bývalom Uhorsku bol prvým špecialistom zložitého rodu Rubus (ostružina). Viaceré rastliny prvý opísal, iné na jeho počesť pomenovali botanici jeho menom - Ophrys holosericea subsp. holubiana (hmyzovník čmeľovitý Holubyho). Uverejnil viac ako 550 vedeckých a populárno náučných prác v jazykoch slovenskom, českom, nemeckom a maďarskom. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a členom viacerých domácich a zahraničných vedeckých spoločností. Za celoživotnú vedeckú prácu mu roku 1922 udelili čestný doktorát Karlovej univerzity v Prahe. Napriek všetkým uznaniam zostal verný slovenskému národu, z ktorého vyšiel, veril v jeho kultúru a tradície.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov