Technical monuments: Solivar in Prešov

Commemorative postage stamp from the Technical monuments series depicting the historic salt warehouse in Solivar in Prešov

11. 06. 2021

Postage Stamp:
Personalities: Jozef Ľudovít Holuby (1836 – 1923) - 160th birth anniversary

Personalities: Jozef Ľudovít Holuby (1836 – 1923) - 160th birth anniversary
Date of Issue: 15. 02. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk
Postage stamp dimensions: 30 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1295000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 160th birth anniversary of a Lutheran priest and a botanist Jozef Ľudovít Holuby.


Text motifs: JOZEF ĽUDOVÍT HOLUBY / 1836 - 1923

Pictorial motifs: Portrét botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho doplnený v pravom hornom rohu motívom ostružiny.

Thematic description and context:

Dr. h. c. Jozef Ľudovít Holuby narodil sa 25.3.1836 v Lubine. Vyštudoval ev. teológiu v Bratislave a vo Viedni. Pôsobil krátko ako kaplán v Skalici, v rokoch 1861 - 1909 ako ev. farár v Zemianskom Podhradí. Na penzii žil 13 rokov v Pezinku, kde zomrel 15. 6. 1923. Popri svojom povolaní sa venoval botanike, národopisu, archeológii a cirkevnej histórii. Jeho najväčšou láskou bola botanika. V bývalom Uhorsku bol prvým špecialistom zložitého rodu Rubus (ostružina). Viaceré rastliny prvý opísal, iné na jeho počesť pomenovali botanici jeho menom - Ophrys holosericea subsp. holubiana (hmyzovník čmeľovitý Holubyho). Uverejnil viac ako 550 vedeckých a populárno náučných prác v jazykoch slovenskom, českom, nemeckom a maďarskom. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a členom viacerých domácich a zahraničných vedeckých spoločností. Za celoživotnú vedeckú prácu mu roku 1922 udelili čestný doktorát Karlovej univerzity v Prahe. Napriek všetkým uznaniam zostal verný slovenskému národu, z ktorého vyšiel, veril v jeho kultúru a tradície.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists