Poštová známka:
Oravský hrad (Spoločné vydanie so San Marinom)

Oravský hrad (Spoločné vydanie so San Marinom)
Deň vydania: 24. 08. 2007
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 21 Sk
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 100000

Príležitostná poštová známka venovaná hradom Slovenska a San Marina s vyobrazením Oravského hradu. Spoločné vydanie so San Marinom.


Textový motív: ORAVSKÝ HRAD

Obrazový motív: Oravský hrad.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Oravský hrad (Spoločné vydanie so San Marinom) (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Hradná vyvýšenina, na ktorej sa vypína kamenná dominanta oravského regiónu, bola osídlená už v dobe predhistorickej. V mladšom halštatskom období dochádza postupne k budovaniu osád s valovým opevnením, pričom takéto sídlisko vzniklo i v Oravskom Podzámku na hradnom kopci a stalo sa určitým základom budúceho hradu. Prvá písomná zmienka o Oravskom hrade pochádza z roku 1267, kedy hrad získal do držby vtedajší panovník Belo IV. Súčasná podoba hradného komplexu vznikla postupným budovaním a prestavbami obranných, obytných a hospodárskych stavieb v priestore Horného, Stredného a Dolného hradu od 13. do 20. storočia. Každá časť je dokladom rôznych stavebných štýlov – od románskeho slohu, cez gotiku, renesanciu, baroko až po romantizmus. Najvyššia časť – Citadela, pochádzajúca z 13. storočia, patrí k najstarším objektom Oravského hradu. V 15. storočí dal Matej Korvín v Strednom hrade vybudovať obytný palác a obranné múry v Dolnom hrade. V prvej polovici 16. storočia Ján z Dubovca výstavbou dvoch bášt, druhej brány s padacím mostom a stavebnými úpravami hradieb v priestore Dolného hradu, zabezpečil zlepšenie fortifikačných podmienok hradu. Na prelome 16. a 17. storočia vlastníci Oravského hradu – Thurzovci, dali hrad postupne prestavať a opevniť. V tomto období bol dobudovaný komplex stavieb Dolného hradu, kde vznikol obytný palác, Kaplnka sv. Michala, budova fary, terasa a nová vstupná prvá brána. V roku 1800 postihol hrad ničivý požiar. Čiastočné úpravy sa uskutočňovali v rokoch 1906 -1912 a neskôr, počas generálnej opravy v rozpätí rokov 1953 – 1968, bol hrad komplexne opravený. Oravský hrad v súčasnosti patrí do správy Oravského múzea P. O. Hviezdoslava so sídlom v Dolnom Kubíne.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Iveta Floreková


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov