XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Poštová známka:
Olympijské hry Atlanta 1996

Olympijské hry Atlanta 1996
Deň vydania: 15. 05. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 12 + 2 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 302700

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave venovaná olympijským hrám v Atlante 1896.


Textový motív: ATLANTA / ´96

Obrazový motív: Symbolická kresba - podanie rúk cez boxerské rukavice, dúha vo farbách slovenskej trikolóry a olympijské kruhy, čiernobiely motív plachetnice plaviacej sa k Atlante.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Olympijské hry Atlanta 1996  (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

V jubilejnom olympijskom roku 1996, keď si nielen športový svet pripomína 100. výročie obnovenia olympijských hier, bude dejiskom Hier XXVI. olympiády Atlanta. Olympijské hnutie a olympijské hry ako jeho najvýraznejšia manifestácia zažilo obdobia kríz i rozmachu. Stalo sa neodmysliteľnou súčasťou moderných dejín ľudstva. Nemohlo zostať izolovaným ostrovom, na ktorom sa zastavil čas. Nové trendy, ktoré sú neoddeliteľne späté s pôsobením J. A. Samarancha vo funkcii predsedu MOV, pohli kolesom olympijských dejín. Olympizmus si však zachoval svoje posolstvo mierového zápolenia medzi športovcami, ktoré sa stalo i námetom tohto hárčeka. Na cestu za oceán sa po prvý raz v histórii letných olympijských hier vyberie i výprava športovcov Slovenskej republiky. Vzhľadom na tradície nášho športu treba veriť, že s cieľom vyšším než je Coubertinovské: "Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!". Želáme im veľa úspechov!


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov