New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

15. 04. 2024

Postage Stamp:
Olympic Games Atlanta 1996

Olympic Games Atlanta 1996
Date of Issue: 15. 05. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 12 + 2 Sk
Postage stamp dimensions: 40 x 23 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 302700

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp in a miniature sheet format devoted to the Olympic Games Atlanta 1996.


Text motifs: ATLANTA / ´96

Pictorial motifs: Symbolická kresba - podanie rúk cez boxerské rukavice, dúha vo farbách slovenskej trikolóry a olympijské kruhy, čiernobiely motív plachetnice plaviacej sa k Atlante.

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Olympic Games Atlanta 1996 (Souvenir sheet format)


Thematic description and context:

V jubilejnom olympijskom roku 1996, keď si nielen športový svet pripomína 100. výročie obnovenia olympijských hier, bude dejiskom Hier XXVI. olympiády Atlanta. Olympijské hnutie a olympijské hry ako jeho najvýraznejšia manifestácia zažilo obdobia kríz i rozmachu. Stalo sa neodmysliteľnou súčasťou moderných dejín ľudstva. Nemohlo zostať izolovaným ostrovom, na ktorom sa zastavil čas. Nové trendy, ktoré sú neoddeliteľne späté s pôsobením J. A. Samarancha vo funkcii predsedu MOV, pohli kolesom olympijských dejín. Olympizmus si však zachoval svoje posolstvo mierového zápolenia medzi športovcami, ktoré sa stalo i námetom tohto hárčeka. Na cestu za oceán sa po prvý raz v histórii letných olympijských hier vyberie i výprava športovcov Slovenskej republiky. Vzhľadom na tradície nášho športu treba veriť, že s cieľom vyšším než je Coubertinovské: "Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!". Želáme im veľa úspechov!


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists