Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru

Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie

Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie

Odborné príručky a monografie


Odborná filatelistická literatúra - odborné príručky, štúdie a monografie.


Pre územie Československa a nástupnícku Českú republiku a Slovenskú republiku vyšli nasledovné špecializované príručky a monografie (pozri tiež časť Filatelistické state ZSF):


Špecializácia ČSR I. (1918 - 1939):

Olšina, L.:
Obloukové typy - 25 h Hradčany V. kresba
Knihovnička Filatelie, Praha.

Michalík, J.:
Pravá příčka na známkách emise Hradčany kresby e)
POMfila, 2006.

Šablatúra, S.
Falošné Hradčany
ALBUM, Bratislava, 1996, 128 s.

Šárová, I.:
TGM 1923
TOP ART STUDIO, Praha, 2008,112 s.
Popis: Detailná monografia série jubilejných známok T.G.M. 1923 a prítlačových sérií Olympijský kongres 1925 a VIII. Všesokolský slet 1926.

Žampach, F. - Karásek, J. - Pittermann
Hospodářství a věda 1923
Brno, 1990.

Karásek, J.
Československé poštovní známky a jejich padělky 1918 - 1939
MERKUR REVUE, Brno, 249 s.

Karásek, J.:
Zoubkování čs. poštovních známek (1918 - 1939)
Brno, 1984, 48 s.


Špecializácia ČSR II. (1945 - 1992):

Kassay, Š. - Pásztor, B.
Košické známky
ZK ROH pri Východoslovenských železiarňach, Košice, 1972, 358 s.

Bartoň, O. - Gazda, A.
Známky Bratislavského vydania 1945
organizačný výbor SOCFILEX'81 BRATISLAVA, Bratislava, 1981, 84 s.

Kolektív:
Ocelotisk z plochých desek poštovní známky a aršíky 1. díl 1945 – 1953 do měnové reformy
Společnost sběratelu československých známek, Praha, 2000, 101 s.

Hauptman, M.:
Motýli PL 1217 – 25
Brno, 2000.


Monografia Košické známky  


Poštová história - Slovensko:

Gáťa, O. - Belás, M.
Dejiny pošty v Považskej Bystrici - Z poštovej histórie stredného Považia
Knižné centrum, Žilina, 2007, 96 s.

Bartalský, Š.
Pečiatky Bratislavy - 1. časť (Od najstarších dôb do roku 1919)
organizačný výbor SOCFILEX'81 BRATISLAVA, Bratislava, 1980, 70 s.

Kavan, B. - Kučera, V.
Bratislava v aerofilatelii
organizačný výbor SOCFILEX'81 BRATISLAVA, Bratislava, 1981, 134 s.

Novotný, L. - Preisler, A.
Pošta na Slovensku


Poštová história - Československo:

Gebauer, P. - Tekeľ, J.
České a slovenské poštovne 1900 - 1958
MERKUR REVUE, Brno, 2005, 670 s.

Verner, J.:
Pošta Československých legií ve Francii
Society for Czechoslovak philately, Washington, 2002, 84 s.


Poštová história - Zakarpatská Ukrajina:

Verleg, J.
Karpatho-Ukraine, Postal History and Stamps 1786 - 2000
Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie, Netherlands, 2007, 228 s.


MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH, ČESKÝCH a SLOVENSKÝCH ZNÁMOK:


Monografie československých známek, 1. díl, Doba popřevratová Hradčany 1918 - 1920.
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1971.

Karásek, J. - Michele - Svoboda + kolektív
Monografie československých známek, 2. díl, Známky paměťní 1919 - 1920, Pošta Československá 1919, Alegorie, Červený kříž, Hospodářství a věda 1923.
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1971.

Karásek, J. - Žampach, F. - Papoušek, J. + kolektív
Monografie československých známek - 3. díl, Výplatní známky 1923-39, celiny 1923-39,
Poštovní filatelistická služba ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1979.

Karásek, J. + kolektív
Monografie československých známek - 4. díl, Známky letecké, novinové, doplatní spěšné a doruční (1918 - 1939)
POFIS Praha ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1986.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 5. díl, SO 1920
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů.

Aksamit, P.
Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 9. díl, VII. svazek, Československé obálky dne vydání 1947 - 1992
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha, 2007, 260 s.

Kolektív
Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 11. díl, II. svazek, Pošta v ghettu Terezín
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha.

Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
POFIS Praha ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1975.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  


Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 14. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1978, 687 s.

Obert, J. - Tekeľ, J. - Varga, A. - Bartalský, Š.
Monografia československých známok - 15. diel, Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918
Zväz slovenských filatelistov, Bratislava, 1994, 590 s.

Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 16. díl, I. svazek, Československá poštovní razítka, Popřevratová razítka 1918 - 1920
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1982, 527 s.

Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 16. díl, II. svazek, Československá poštovní razítka, Popřevratová razítka 1918 - 1920
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1982, 411 s.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  


Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 17. díl, I. svazek, Československá poštovní razítka 1919 - 1939
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1988, 503 s.

Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 17. díl, II. svazek, Československá poštovní razítka 1919 - 1939
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1988, 613 s.

Kratochvíl, J.
Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 20. díl, Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha, 2012, 368 s.


Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 20. díl (2), Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha, 2012, 368 s.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 25. díl, I. svazek, 90 let Poštovního muzea
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha.


Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 25. díl, II. svazek, Poštovní odívaní v českých zemích
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha.


Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 40. díl, Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím ČSR 1918 - 1939
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  

Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:32 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie

Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie
Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ľudia, ktorí sa dokázali presadiť, nemajú o nič menej problémov ako tí, ktorí sú vo svojom živote neúspešní. Jediní ľudia, ktorí nemajú žiadne problémy sú tí, ktorí sú už pochovaní na cintoríne.

(Anthony Robbins)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.