Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?

Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie

Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie

Odborné príručky a monografie


Odborná filatelistická literatúra - odborné príručky, štúdie a monografie.


Pre územie Československa a nástupnícku Českú republiku a Slovenskú republiku vyšli nasledovné špecializované príručky a monografie (pozri tiež časť Filatelistické state ZSF):


Špecializácia ČSR I. (1918 - 1939):

Olšina, L.:
Obloukové typy - 25 h Hradčany V. kresba
Knihovnička Filatelie, Praha.

Michalík, J.:
Pravá příčka na známkách emise Hradčany kresby e)
POMfila, 2006.

Šablatúra, S.
Falošné Hradčany
ALBUM, Bratislava, 1996, 128 s.

Šárová, I.:
TGM 1923
TOP ART STUDIO, Praha, 2008,112 s.
Popis: Detailná monografia série jubilejných známok T.G.M. 1923 a prítlačových sérií Olympijský kongres 1925 a VIII. Všesokolský slet 1926.

Žampach, F. - Karásek, J. - Pittermann
Hospodářství a věda 1923
Brno, 1990.

Karásek, J.
Československé poštovní známky a jejich padělky 1918 - 1939
MERKUR REVUE, Brno, 249 s.

Karásek, J.:
Zoubkování čs. poštovních známek (1918 - 1939)
Brno, 1984, 48 s.


Špecializácia ČSR II. (1945 - 1992):

Kassay, Š. - Pásztor, B.
Košické známky
ZK ROH pri Východoslovenských železiarňach, Košice, 1972, 358 s.

Bartoň, O. - Gazda, A.
Známky Bratislavského vydania 1945
organizačný výbor SOCFILEX'81 BRATISLAVA, Bratislava, 1981, 84 s.

Kolektív:
Ocelotisk z plochých desek poštovní známky a aršíky 1. díl 1945 – 1953 do měnové reformy
Společnost sběratelu československých známek, Praha, 2000, 101 s.

Hauptman, M.:
Motýli PL 1217 – 25
Brno, 2000.


Monografia Košické známky  


Poštová história - Slovensko:

Gáťa, O. - Belás, M.
Dejiny pošty v Považskej Bystrici - Z poštovej histórie stredného Považia
Knižné centrum, Žilina, 2007, 96 s.

Bartalský, Š.
Pečiatky Bratislavy - 1. časť (Od najstarších dôb do roku 1919)
organizačný výbor SOCFILEX'81 BRATISLAVA, Bratislava, 1980, 70 s.

Kavan, B. - Kučera, V.
Bratislava v aerofilatelii
organizačný výbor SOCFILEX'81 BRATISLAVA, Bratislava, 1981, 134 s.

Novotný, L. - Preisler, A.
Pošta na Slovensku


Poštová história - Československo:

Gebauer, P. - Tekeľ, J.
České a slovenské poštovne 1900 - 1958
MERKUR REVUE, Brno, 2005, 670 s.

Verner, J.:
Pošta Československých legií ve Francii
Society for Czechoslovak philately, Washington, 2002, 84 s.


Poštová história - Zakarpatská Ukrajina:

Verleg, J.
Karpatho-Ukraine, Postal History and Stamps 1786 - 2000
Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie, Netherlands, 2007, 228 s.


MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH, ČESKÝCH a SLOVENSKÝCH ZNÁMOK:


Monografie československých známek, 1. díl, Doba popřevratová Hradčany 1918 - 1920.
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1971.

Karásek, J. - Michele - Svoboda + kolektív
Monografie československých známek, 2. díl, Známky paměťní 1919 - 1920, Pošta Československá 1919, Alegorie, Červený kříž, Hospodářství a věda 1923.
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1971.

Karásek, J. - Žampach, F. - Papoušek, J. + kolektív
Monografie československých známek - 3. díl, Výplatní známky 1923-39, celiny 1923-39,
Poštovní filatelistická služba ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1979.

Karásek, J. + kolektív
Monografie československých známek - 4. díl, Známky letecké, novinové, doplatní spěšné a doruční (1918 - 1939)
POFIS Praha ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1986.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 5. díl, SO 1920
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů.

Aksamit, P.
Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 9. díl, VII. svazek, Československé obálky dne vydání 1947 - 1992
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha, 2007, 260 s.

Kolektív
Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 11. díl, II. svazek, Pošta v ghettu Terezín
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha.

Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
POFIS Praha ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1975.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  


Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 14. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1978, 687 s.

Obert, J. - Tekeľ, J. - Varga, A. - Bartalský, Š.
Monografia československých známok - 15. diel, Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918
Zväz slovenských filatelistov, Bratislava, 1994, 590 s.

Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 16. díl, I. svazek, Československá poštovní razítka, Popřevratová razítka 1918 - 1920
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1982, 527 s.

Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 16. díl, II. svazek, Československá poštovní razítka, Popřevratová razítka 1918 - 1920
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1982, 411 s.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  


Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 17. díl, I. svazek, Československá poštovní razítka 1919 - 1939
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1988, 503 s.

Votoček, E. + kolektív
Monografie československých známek - 17. díl, II. svazek, Československá poštovní razítka 1919 - 1939
POFIS Praha ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, Praha, 1988, 613 s.

Kratochvíl, J.
Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 20. díl, Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha, 2012, 368 s.


Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 20. díl (2), Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha, 2012, 368 s.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 25. díl, I. svazek, 90 let Poštovního muzea
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha.


Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 25. díl, II. svazek, Poštovní odívaní v českých zemích
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha.


Monografie československých a českých známek a poštovní historie - 40. díl, Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím ČSR 1918 - 1939
POFIS Praha ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem, Praha.

Monografie československých známek   Monografie československých známek   Monografie československých známek  

Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:32 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie

Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie
Odborná filatelistická literatúra - Odborné príručky a monografie
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Tajomstvo toho, ako byť nešťastný, spočíva v tom, či máte čas uvažovať, či ste šťastný, alebo nie. Buďte aktívni, zamestnávajte sa!

(George Bernard Shaw)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.