Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov
Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov od Magdalény Gocníkovej zástupkyne riaditeľa vydavateľstvo PERFEKT a šéfredaktorky časopisu Fifík)
Publikované: 09. 07. 2012 12:06

Informácia o vydaní knižnej publikácie Od doby kamennej po Veľkú Moravu v špeciálnej úprave pre filatelistov.

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov


V roku 2011 vydavateľstvo Perfekt vydalo knihu autora Martina Vanča Od doby kamennej po Veľkú Moravu. V tomto roku plánuje vydavateľstvo zaradiť do predaja zaujímavý produkt, ako špeciálnu ponuku pre filatelistov - knihu doplnenú filatelistickými artefaktami:

  1. Známka nalepená na prednej strane obálky opečiatkovaná príležitostnou poštovou pečiatkou z uvedenia známky v Krakovanoch (t. j. v obci kde sa lanx discos našiel).
  2. Exlibris Hornonitrianske múzeum v Prievidzi s podpisom autora návrhu adjustovaný na prednej predsádke;
  3. Podpis autora knihy na Frontispice;
  4. FDC s podpisom autora návrhu známky a info kartička o emisii na zadnej strane predsádky.

Cena takejto knihy je navýšená o cenu produktov, t.j. + 0,90 Eur (známka) + 2,80 Eur (Exlibris) + 1,80 Eur (FDC) + 0,30 Eur (pečiatkovanie), t.j. zhruba o 5,60 Eur viac.

Viac informácií o knihe, vrátane možnosti jej zakúpenia nájdete na stránka vydavateľstvo Perfekt: Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov


Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov


Knihu Martina Vanča Od doby kamennej po Veľkú Moravu v špeciálnej úprave pre filatelistov si môžete kúpiť za veľmi výhodnú cenu v našom internetovom obchode s literatúrou.


Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov od Magdalény Gocníkovej zástupkyne riaditeľa vydavateľstvo PERFEKT a šéfredaktorky časopisu Fifík)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov