Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Books, magazines and other publications:
From the Stone Age to Great Moravia - special offer for Philatelists

From the Stone Age to Great Moravia - special offer for Philatelists
Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov od Magdalény Gocníkovej zástupkyne riaditeľa vydavateľstvo PERFEKT a šéfredaktorky časopisu Fifík)
Published: 09. 07. 2012 12:06

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o vydaní knižnej publikácie Od doby kamennej po Veľkú Moravu v špeciálnej úprave pre filatelistov.

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov


V roku 2011 vydavateľstvo Perfekt vydalo knihu autora Martina Vanča Od doby kamennej po Veľkú Moravu. V tomto roku plánuje vydavateľstvo zaradiť do predaja zaujímavý produkt, ako špeciálnu ponuku pre filatelistov - knihu doplnenú filatelistickými artefaktami:

  1. Známka nalepená na prednej strane obálky opečiatkovaná príležitostnou poštovou pečiatkou z uvedenia známky v Krakovanoch (t. j. v obci kde sa lanx discos našiel).
  2. Exlibris Hornonitrianske múzeum v Prievidzi s podpisom autora návrhu adjustovaný na prednej predsádke;
  3. Podpis autora knihy na Frontispice;
  4. FDC s podpisom autora návrhu známky a info kartička o emisii na zadnej strane predsádky.

Cena takejto knihy je navýšená o cenu produktov, t.j. + 0,90 Eur (známka) + 2,80 Eur (Exlibris) + 1,80 Eur (FDC) + 0,30 Eur (pečiatkovanie), t.j. zhruba o 5,60 Eur viac.

Viac informácií o knihe, vrátane možnosti jej zakúpenia nájdete na stránka vydavateľstvo Perfekt: Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov


Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov

Od doby kamennej po Veľkú Moravu - špeciálna ponuka pre filatelistov


Knihu Martina Vanča Od doby kamennej po Veľkú Moravu v špeciálnej úprave pre filatelistov si môžete kúpiť za veľmi výhodnú cenu v našom internetovom obchode s literatúrou.


Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov od Magdalény Gocníkovej zástupkyne riaditeľa vydavateľstvo PERFEKT a šéfredaktorky časopisu Fifík)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists