Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis)

Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis)
Deň vydania: 10. 10. 2014
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 2
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Národnej prírodnej rezervácii Sitno a zástupcovi jej fauny Nosorožtekovi obyčajnému (Oryctes nasicornis).
Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Výtvarný návrh hárčeka: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rytina známky: František Horniak

Rytina hárčeka: František Horniak

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis) (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno – Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis) je jedným z dvoch u nás žijúcich zástupcov zväčša v trópoch rozšírenej podčeľade Dynastinae (Coleoptera: Scarabaeidae). Aj jeho bizarný tvar naznačuje osobité postavenie nosorožteka medzi našimi chrobákmi. Dorastá až do 50 mm dĺžky a je veľmi zavalitý. Samček je kvôli svojmu dlhému rohovitému, dozadu ohnutému výrastku na hlave nezameniteľný s inými našimi druhmi chrobákov. Štít samčeka je v zadnej časti tiež nápadne vyhnutý smerom dopredu. Telo je gaštanovohnedej farby, zvrchu lesklé, zospodu s dlhými a hustými červenohnedými nápadnými chĺpkami. Samička je podobná samčekovi, ale štít má vyklenutý len mierne a rohovitý útvar na hlave nemá vôbec vyvinutý.

Samička kladie vajíčka do práchnivejúcich častí viacerých druhov listnatých stromov, najčastejšie do dubov. Larvy vyliahnuté z vajíčok sa v hnijúcich kmeňoch, pňoch a koreňoch, prípadne v kompostoch alebo pilinách, vyvíjajú 2-3 niekedy až 4 roky. Sú bielo sfarbené so silne sklerotizovanou hnedou hlavovou schránkou. Dorastené pandravovité larvy sa kuklia v zemi. Kukla je zabalená v schránke utvorenej zo zeme a drevitej hmoty. Vývin v štádiu kukly trvá asi 2 mesiace. Dospelé jedince sa v prírode objavujú koncom mája a pretrvávajú niekoľko mesiacov až do neskorej jesene. Veľkosť dospelých nosorožtekov je závislá od kvality a množstva potravy počas larválneho vývoja. Lietajú hlavne za súmraku a v noci, často priletia na svetlo.

Druh je rozšírený takmer v celej Európe, okrem Anglicka a zasahuje aj do východnej Ázie a severnej Afriky. V mnohých krajinách však v poslednej dobe ubúda v dôsledku odstraňovania starých odumierajúcich stromov a tiež pňov. Väčšina predátorov sa dospelým nosorožtekom vyhýba kvôli silne opancierovanému telu. Predátorom lariev je žihadlovka Megascolia maculata, ktorá kladie vajíčka do lariev nosorožtekov. U nás nebol tento blanokrídly parazit zatiaľ nájdený, ale na susednej Morave (pri Břeclavi) bol jeho výskyt nedávno potvrdený.

Nosorožtek obyčajný je zaradený medzi chránené druhy národného významu a jeho spoločenská hodnota bola stanovená na 230 €.


Autor (zdroj) popisu: RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov