Ceremonial inauguration of the postage stamp 200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp 200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation in Liptovsky Mikulas (Slovakia).

01. 07. 2022

Postage Stamp:
Nature protection: National Wildlife Reserve Sitno - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis)

Nature protection: National Wildlife Reserve Sitno - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis)
Date of Issue: 10. 10. 2014
Face value: 0,80 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 2
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Národnej prírodnej rezervácii Sitno a zástupcovi jej fauny Nosorožtekovi obyčajnému (Oryctes nasicornis).
Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Souvenir sheet artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Postage stamp engraving: František Horniak

Souvenir sheet engraving: František Horniak

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Nature protection: National Wildlife Reserve Sitno - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Nature protection: National Wildlife Reserve Sitno - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis) je jedným z dvoch u nás žijúcich zástupcov zväčša v trópoch rozšírenej podčeľade Dynastinae (Coleoptera: Scarabaeidae). Aj jeho bizarný tvar naznačuje osobité postavenie nosorožteka medzi našimi chrobákmi. Dorastá až do 50 mm dĺžky a je veľmi zavalitý. Samček je kvôli svojmu dlhému rohovitému, dozadu ohnutému výrastku na hlave nezameniteľný s inými našimi druhmi chrobákov. Štít samčeka je v zadnej časti tiež nápadne vyhnutý smerom dopredu. Telo je gaštanovohnedej farby, zvrchu lesklé, zospodu s dlhými a hustými červenohnedými nápadnými chĺpkami. Samička je podobná samčekovi, ale štít má vyklenutý len mierne a rohovitý útvar na hlave nemá vôbec vyvinutý.

Samička kladie vajíčka do práchnivejúcich častí viacerých druhov listnatých stromov, najčastejšie do dubov. Larvy vyliahnuté z vajíčok sa v hnijúcich kmeňoch, pňoch a koreňoch, prípadne v kompostoch alebo pilinách, vyvíjajú 2-3 niekedy až 4 roky. Sú bielo sfarbené so silne sklerotizovanou hnedou hlavovou schránkou. Dorastené pandravovité larvy sa kuklia v zemi. Kukla je zabalená v schránke utvorenej zo zeme a drevitej hmoty. Vývin v štádiu kukly trvá asi 2 mesiace. Dospelé jedince sa v prírode objavujú koncom mája a pretrvávajú niekoľko mesiacov až do neskorej jesene. Veľkosť dospelých nosorožtekov je závislá od kvality a množstva potravy počas larválneho vývoja. Lietajú hlavne za súmraku a v noci, často priletia na svetlo.

Druh je rozšírený takmer v celej Európe, okrem Anglicka a zasahuje aj do východnej Ázie a severnej Afriky. V mnohých krajinách však v poslednej dobe ubúda v dôsledku odstraňovania starých odumierajúcich stromov a tiež pňov. Väčšina predátorov sa dospelým nosorožtekom vyhýba kvôli silne opancierovanému telu. Predátorom lariev je žihadlovka Megascolia maculata, ktorá kladie vajíčka do lariev nosorožtekov. U nás nebol tento blanokrídly parazit zatiaľ nájdený, ale na susednej Morave (pri Břeclavi) bol jeho výskyt nedávno potvrdený.

Nosorožtek obyčajný je zaradený medzi chránené druhy národného významu a jeho spoločenská hodnota bola stanovená na 230 €.


Author (source) of the description: RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists