New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps

11. 07. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: National Wildlife Reserve Sitno - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis)

Nature protection: National Wildlife Reserve Sitno - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis)
Date of Issue: 10. 10. 2014
Face value: 0,80 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 2
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Národnej prírodnej rezervácii Sitno a zástupcovi jej fauny Nosorožtekovi obyčajnému (Oryctes nasicornis).
Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Souvenir sheet artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Postage stamp engraving: František Horniak

Souvenir sheet engraving: František Horniak

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Nature protection: National Wildlife Reserve Sitno - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Nature protection: National Wildlife Reserve Sitno - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis) je jedným z dvoch u nás žijúcich zástupcov zväčša v trópoch rozšírenej podčeľade Dynastinae (Coleoptera: Scarabaeidae). Aj jeho bizarný tvar naznačuje osobité postavenie nosorožteka medzi našimi chrobákmi. Dorastá až do 50 mm dĺžky a je veľmi zavalitý. Samček je kvôli svojmu dlhému rohovitému, dozadu ohnutému výrastku na hlave nezameniteľný s inými našimi druhmi chrobákov. Štít samčeka je v zadnej časti tiež nápadne vyhnutý smerom dopredu. Telo je gaštanovohnedej farby, zvrchu lesklé, zospodu s dlhými a hustými červenohnedými nápadnými chĺpkami. Samička je podobná samčekovi, ale štít má vyklenutý len mierne a rohovitý útvar na hlave nemá vôbec vyvinutý.

Samička kladie vajíčka do práchnivejúcich častí viacerých druhov listnatých stromov, najčastejšie do dubov. Larvy vyliahnuté z vajíčok sa v hnijúcich kmeňoch, pňoch a koreňoch, prípadne v kompostoch alebo pilinách, vyvíjajú 2-3 niekedy až 4 roky. Sú bielo sfarbené so silne sklerotizovanou hnedou hlavovou schránkou. Dorastené pandravovité larvy sa kuklia v zemi. Kukla je zabalená v schránke utvorenej zo zeme a drevitej hmoty. Vývin v štádiu kukly trvá asi 2 mesiace. Dospelé jedince sa v prírode objavujú koncom mája a pretrvávajú niekoľko mesiacov až do neskorej jesene. Veľkosť dospelých nosorožtekov je závislá od kvality a množstva potravy počas larválneho vývoja. Lietajú hlavne za súmraku a v noci, často priletia na svetlo.

Druh je rozšírený takmer v celej Európe, okrem Anglicka a zasahuje aj do východnej Ázie a severnej Afriky. V mnohých krajinách však v poslednej dobe ubúda v dôsledku odstraňovania starých odumierajúcich stromov a tiež pňov. Väčšina predátorov sa dospelým nosorožtekom vyhýba kvôli silne opancierovanému telu. Predátorom lariev je žihadlovka Megascolia maculata, ktorá kladie vajíčka do lariev nosorožtekov. U nás nebol tento blanokrídly parazit zatiaľ nájdený, ale na susednej Morave (pri Břeclavi) bol jeho výskyt nedávno potvrdený.

Nosorožtek obyčajný je zaradený medzi chránené druhy národného významu a jeho spoločenská hodnota bola stanovená na 230 €.


Author (source) of the description: RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists