Známkové územia - Rád Maltézskych rytierov

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Rádu Maltézskych rytierov - suverénneho neštátneho subjektu medzinárodného práva so sídlom v Ríme.

23. 11. 2022

Poštová známka:
Ochrana prírody: Kone - Slovenský teplokrvník

Ochrana prírody: Kone - Slovenský teplokrvník
Deň vydania: 30. 06. 2005
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 31 Sk
Rozmery známky: 44 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 200000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody so zameraním na kone s vyobrazením plemena Slovenský teplokrvník.


Textový motív: Slovenský teplokrvník

Obrazový motív: Hlava Slovenského teplokrvníka a jazdec na Slovenskom teplokrvníkovi.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka

Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Igor Piačka

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Kone - Slovenský teplokrvník (Hárčeková úprava)


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov