Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Chránená krajinná oblasť Poľana – Bocian čierny (Ciconia nigra)

Ochrana prírody: Chránená krajinná oblasť Poľana – Bocian čierny (Ciconia nigra)
Deň vydania: 09. 10. 2015
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Chránenej krajinnej oblasti Poľana a zástupcovi jej fauny bocianovi čiernemu (Ciconia nigra).


Textový motív: Bocian čierny / Ciconia nigra

Obrazový motív: Kráčajúci bocian čierny s roztiahnutými krídlami.

Rytina známky: Mgr. art. Ľubomír Žálec

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Chránená krajinná oblasť Poľana – Bocian čierny (Ciconia nigra) (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Chránená krajinná oblasť Poľana – Bocian čierny (Ciconia nigra) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Bocian čierny je sťahovavý vták. Žije v Európe a v Ázii, zimuje v Afrike. Prilieta v marci až apríli, odlieta v auguste až septembri. Obýva lesy, od nížin do výšky asi 1000 m, n. m. Bocian čierny dosahuje dĺžku asi 1 meter a rozpätie krídel asi 190 centimetrov, hmotnosť do 3 kg. Dospelé vtáky majú čierne perie so zeleným a purpurovým kovovým leskom, okrem brucha a trojuholníkov na spodnej časti krídel, ktoré sú biele. Zobák, okolie oka a nohy sú červené. Mláďatá majú páperie, ktoré je sfarbené do sivobiela. Mladé vtáky sú čiernohnedé, zobák a nohy majú hnedozelené.

Bocian čierny lieta s krkom natiahnutým dopredu. Môžeme ho vidieť ako plachtí vysoko na oblohe. Bociany čierne sedávajú na vysokých stromoch. Vzlietajú po krátkom rozbehu a pred začiatkom hniezdenia často dlho krúžia nad hniezdiskom. Hniezdo z konárov a vetvičiek je ukryté v korunách vysokých stromov alebo postavené na neprístupných skalách (vo výške 10 až 20 m). Vo svojom teritóriu má pár bocianov niekoľko hniezd, ktoré strieda. Veľké plytké hniezdo je postavené z hrubých a suchých konárov uložených vo viacerých vrstvách − bociany čierne sa každý rok vracajú na to isté miesto, hniezdo opravujú a pristavujú. Umiestnenie hniezd je často krát natoľko nenápadné, že počas hniezdnej sezóny unikne aj bystrému oku.

Bociany sú väčšinou plaché. Objavujú sa jednotlivo, zriedka v páre. Potravu si hľadajú na okrajoch vodných nádrží alebo malých potokov. Bocian čierny loví ryby do 25 cm, žaby, mloky, vodný hmyz. V oblastiach s vlhkými lúkami sa živí prevažne koníkmi, ale aj žabami, hlodavcami a mláďatami vtákov. Potravu získava do vzdialenosti 10 km od hniezda. Obdobie rozmnožovania je apríl až júl. Samička znesie 2 až 5 vajec. Mláďatá sa liahnu z vajíčok približne po 30-tich dňoch. Vajíčka striedavo zahrievajú samček aj samička. Mláďatá dosiahnu dospelosť v troch rokoch života. Bocian čierny je zákonom chráneným druhom a hniezdi aj vo Vydrovskej doline.


Autor (zdroj) popisu: VYDRA, Vidiecka rozvojová aktivita


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov