New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

02. 06. 2022

Postage Stamp:
Nature protection: Protected Landscape Area Polana - Black Stork (Ciconia nigra)

Nature protection: Protected Landscape Area Polana - Black Stork (Ciconia nigra)
Date of Issue: 09. 10. 2015
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 27,2 x 44,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp of Nature protection stamp series dedicated to the Protected Landscape Area Polana and the representative of its fauna the black stork (Ciconia nigra).


Text motifs: Bocian čierny / Ciconia nigra

Pictorial motifs: Kráčajúci bocian čierny s roztiahnutými krídlami.

Postage stamp engraving: Mgr. art. Ľubomír Žálec

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Nature protection: Protected Landscape Area Polana - Black Stork (Ciconia nigra) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Nature protection: Protected Landscape Area Polana - Black Stork (Ciconia nigra) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Bocian čierny je sťahovavý vták. Žije v Európe a v Ázii, zimuje v Afrike. Prilieta v marci až apríli, odlieta v auguste až septembri. Obýva lesy, od nížin do výšky asi 1000 m, n. m. Bocian čierny dosahuje dĺžku asi 1 meter a rozpätie krídel asi 190 centimetrov, hmotnosť do 3 kg. Dospelé vtáky majú čierne perie so zeleným a purpurovým kovovým leskom, okrem brucha a trojuholníkov na spodnej časti krídel, ktoré sú biele. Zobák, okolie oka a nohy sú červené. Mláďatá majú páperie, ktoré je sfarbené do sivobiela. Mladé vtáky sú čiernohnedé, zobák a nohy majú hnedozelené.

Bocian čierny lieta s krkom natiahnutým dopredu. Môžeme ho vidieť ako plachtí vysoko na oblohe. Bociany čierne sedávajú na vysokých stromoch. Vzlietajú po krátkom rozbehu a pred začiatkom hniezdenia často dlho krúžia nad hniezdiskom. Hniezdo z konárov a vetvičiek je ukryté v korunách vysokých stromov alebo postavené na neprístupných skalách (vo výške 10 až 20 m). Vo svojom teritóriu má pár bocianov niekoľko hniezd, ktoré strieda. Veľké plytké hniezdo je postavené z hrubých a suchých konárov uložených vo viacerých vrstvách − bociany čierne sa každý rok vracajú na to isté miesto, hniezdo opravujú a pristavujú. Umiestnenie hniezd je často krát natoľko nenápadné, že počas hniezdnej sezóny unikne aj bystrému oku.

Bociany sú väčšinou plaché. Objavujú sa jednotlivo, zriedka v páre. Potravu si hľadajú na okrajoch vodných nádrží alebo malých potokov. Bocian čierny loví ryby do 25 cm, žaby, mloky, vodný hmyz. V oblastiach s vlhkými lúkami sa živí prevažne koníkmi, ale aj žabami, hlodavcami a mláďatami vtákov. Potravu získava do vzdialenosti 10 km od hniezda. Obdobie rozmnožovania je apríl až júl. Samička znesie 2 až 5 vajec. Mláďatá sa liahnu z vajíčok približne po 30-tich dňoch. Vajíčka striedavo zahrievajú samček aj samička. Mláďatá dosiahnu dospelosť v troch rokoch života. Bocian čierny je zákonom chráneným druhom a hniezdi aj vo Vydrovskej doline.


Author (source) of the description: VYDRA, Vidiecka rozvojová aktivita


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists