Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)   Krátka reportáž z uvedenia novej knižnej publikácie PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) v Piešťanoch.
 


Prvé systematické snahy zamerané na dokumentovanie dejín filatelie, pošty a poštovníctva vznikli založením Dní filatelie Slovenska v roku 1984 JUDr. Ottom Gáťom v rámci ktorých sa začína realizovať okrem výstavnej, bádateľskej, prednáškovej i publikačná činnosť členov organizovanej filatelie. Tieto myšlienky sa kryštalizovali i v období príprav osláv deväťdesiatročnice slovenskej filatelie začiatkom roku 1985, kedy vznikali prvé podnety a návrhy. Založením Slovenskej filatelistickej akadémie JUDr. Ottom Gáťom a Michalom Kiššimonom, za výraznej pomoci skúseného redaktora Ivana Tvrdého, ktorý od roku 2009 úspešne vydáva edičný rad Filatelistické štúdie sa návrhy začínali konkrétne realizovať. V rámci tohto edičného radu dňa 23.10.2014 bola v Balneologickom múzeu v Piešťanoch inaugurácia druhej časti publikácie Ing. Ladislava Mušinského a Alexandra Urminského „Piešťany v zrkadle poštovej histórie“.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Je potešiteľné, že medzi významnými hosťami sme mohli privítať p. Ing Zuzanu Šturdíkovú generálnu riaditeľku sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb, ako aj riaditeľku odboru poštových služieb Ing. Jarmilu Brichtovú Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Rema Cicutta primátora mesta Piešťany, Mgr. Antóniu Paulíniouvu, členku realizačnej komisie Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica, Ivana Tvrdého za Slovenskú filatelistickú akadémiu Košice. Inauguráciu otvoril PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Autori Ing. Ladislav Mušinský a Alexander Urminský priblížili verejnosti nie len prezentovanú druhú časť publikácie, ale súvislosťami z prvej časti, ktorá sa zaoberá dejinami pošty a poštovníctva všeobecne, pošty v Piešťanoch a v blízkom okolí, nadviazali na inaugurovanú knihu. V druhej časti sa pôvodcovia zaoberajú oblasťou poštovej grafiky viažucej sa k Piešťanom. Je potešiteľné, že okrem poštových známok a ich tvorcov sa venovali pohľadniciam, poštovým lístkom, pečiatkam, odtlačkom výplatných strojov, ako aj ďalším produktom poštovej prevádzky a to od Rakúsko – Uhorska po súčasnosť.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Ako je z uvedeného vidieť, želania filatelistov sa napĺňajú. Vznikajú diela, ktoré bez obáv môžeme nazvať monografiami, dokumentujúce poštovú históriu a známkovú tvorbu. Inauguráciu vhodne doplnila príležitostná poštová priehradka s príležitostnou pečiatkou, ktorá bude pripomínať túto významnú udalosť. Autori úspešne zvládli danú problematiku, a sprístupnili historický vývoj dejín pošty a poštovníctva v Piešťanoch a blízkom okolí pre ďalšie generácie. Za ich náročnú výskumnú a odbornú prácu im právom patrí srdečná vďaka.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Poslať komentár
Súvisiace články (1):

L. Mušinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1. a 2. časť (recenzia)L. Mušinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1. a 2. časť (recenzia)


Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Publikované: 06. 11. 2014 15:56
 
Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)
Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Svet je plný ľudí, ktorí čakajú, že sa objaví niekto, kto im dodá motiváciu stať sa tým, čím sa chcú stať. Títo ľudia čakajú na autobus tam, kde žiaden autobus nechodí.

(Brian Tracy)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.