New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk National philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia)

New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)

New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)

New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)   Short report from the introduction of the new book PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY ) (2nd part) in Piešťany.
 


Prvé systematické snahy zamerané na dokumentovanie dejín filatelie, pošty a poštovníctva vznikli založením Dní filatelie Slovenska v roku 1984 JUDr. Ottom Gáťom v rámci ktorých sa začína realizovať okrem výstavnej, bádateľskej, prednáškovej i publikačná činnosť členov organizovanej filatelie. Tieto myšlienky sa kryštalizovali i v období príprav osláv deväťdesiatročnice slovenskej filatelie začiatkom roku 1985, kedy vznikali prvé podnety a návrhy. Založením Slovenskej filatelistickej akadémie JUDr. Ottom Gáťom a Michalom Kiššimonom, za výraznej pomoci skúseného redaktora Ivana Tvrdého, ktorý od roku 2009 úspešne vydáva edičný rad Filatelistické štúdie sa návrhy začínali konkrétne realizovať. V rámci tohto edičného radu dňa 23.10.2014 bola v Balneologickom múzeu v Piešťanoch inaugurácia druhej časti publikácie Ing. Ladislava Mušinského a Alexandra Urminského „Piešťany v zrkadle poštovej histórie“.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Je potešiteľné, že medzi významnými hosťami sme mohli privítať p. Ing Zuzanu Šturdíkovú generálnu riaditeľku sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb, ako aj riaditeľku odboru poštových služieb Ing. Jarmilu Brichtovú Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Rema Cicutta primátora mesta Piešťany, Mgr. Antóniu Paulíniouvu, členku realizačnej komisie Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica, Ivana Tvrdého za Slovenskú filatelistickú akadémiu Košice. Inauguráciu otvoril PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Autori Ing. Ladislav Mušinský a Alexander Urminský priblížili verejnosti nie len prezentovanú druhú časť publikácie, ale súvislosťami z prvej časti, ktorá sa zaoberá dejinami pošty a poštovníctva všeobecne, pošty v Piešťanoch a v blízkom okolí, nadviazali na inaugurovanú knihu. V druhej časti sa pôvodcovia zaoberajú oblasťou poštovej grafiky viažucej sa k Piešťanom. Je potešiteľné, že okrem poštových známok a ich tvorcov sa venovali pohľadniciam, poštovým lístkom, pečiatkam, odtlačkom výplatných strojov, ako aj ďalším produktom poštovej prevádzky a to od Rakúsko – Uhorska po súčasnosť.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Ako je z uvedeného vidieť, želania filatelistov sa napĺňajú. Vznikajú diela, ktoré bez obáv môžeme nazvať monografiami, dokumentujúce poštovú históriu a známkovú tvorbu. Inauguráciu vhodne doplnila príležitostná poštová priehradka s príležitostnou pečiatkou, ktorá bude pripomínať túto významnú udalosť. Autori úspešne zvládli danú problematiku, a sprístupnili historický vývoj dejín pošty a poštovníctva v Piešťanoch a blízkom okolí pre ďalšie generácie. Za ich náročnú výskumnú a odbornú prácu im právom patrí srdečná vďaka.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Post a comment
Related articles (1):

L. Mušinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie (Piestany in the mirror of postal history) 1st and 2nd part (book review)L. Mušinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie (Piestany in the mirror of postal history) 1st and 2nd part (book review)


Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Published: 06. 11. 2014 15:56
 
New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)

New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)
New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Život je ako brusný kameň. Či ťa rozomelie, alebo vybrúsi do najvyššieho lesku, závisí od toho, z akého si materiálu.

(anonym)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk