Novinky z časopisu LINN`s Stamp News - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Partizánskom

Novinky z časopisu LINN`s Stamp News

Novinky z časopisu LINN`s Stamp News

Novinky z časopisu LINN`s Stamp News


Novinky z časopisu LINN`s Stamp News   Odkazy na zaujímavé informačné oznamy z časopisu LINN's Stamp News (USA)
 


Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   On the menu for April 17: five Sweet Canada stamps
(Menu na 17. apríl: Päť sladkých kanadských známok)

Dátum: 16. 4. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Murals take center stage
(Nástenné maľby sú v centre pozornosti)

Dátum: 15. 4. 2019, Sekcia: US Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Canada issues five stamps honoring Canadians in flight
(Kanada vydáva päť známok na počesť kanadských letcov)

Dátum: 27. 3. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Post office murals featured on April 10 U.S. set of five
(Poštové nástenné maľby zobrazené na sérii piatoch známok USA z 10. apríla)

Dátum: 25. 3. 2019, Sekcia: US Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Look for these 1938 Danzig Ships semipostal stamps
(Pozrite sa na tieto doplatkové známky Danzig z roku 1938 s námetom lodí)

Dátum: 12. 3. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Exotic gardenias appear on Canada’s annual flower stamps
(Na každoročných kanadských známkach s kvetinovými motívmi sa objavujú exotické gardénie)

Dátum: 12. 2. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Swiss Post's Christmas set depicts scenes just before nightfall
(Séria švajčiarskych vianočných známok zobrazuje scenérie tesne pred zotmením)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Austrian stamp honors first Silent Night performance, 200 years ago
(Rakúska známka pripomína prvé predstavenie Tichej noci pre 200 rokmi)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Bahamas stamps pay homage to beloved Christmas carol
(Bahamské známky prinášajú pocty milovanej vianočnej kolede)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Vatican, Poland win awards for best religious stamps
(Vatikán a Poľsko získali ocenenia za najlepšie náboženské známky)

Dátum: 27. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Royal Mail focuses on mailboxes on its new Christmas stamps
(Royal Mail sa na nových vianočných známkach zameriava na poštové schránky)

Dátum: 5. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News


Poslať komentár

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 07. 12. 2018 08:26
Aktualizované: 24. 04. 2019 08:26
 
Novinky z časopisu LINN`s Stamp News

Novinky z časopisu LINN`s Stamp News
Novinky z časopisu LINN`s Stamp News
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Človek nie je obmedzený svojim prostredím. Vytvára svoje vlastné prostredie pomocou viery a pocitov. Myslieť si niečo iné je ako domnievať sa, že chvost môže vrtieť psom

(Emmet Fox)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk