FEPA Newsletter - Najnovšie informácie z Európskej filatelistickej federácie FEPA (25. júl 2022)

Prehľad najnovších aktualít a informácií z kuchyne Európskej filatelistickej federácie FEPA vo forme informačného emailového letáku (newslettra).

07. 08. 2022

Články z internetu:
Novinky z časopisu LINN`s Stamp News

Novinky z časopisu LINN`s Stamp News
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 07. 12. 2018 08:26
Aktualizované: 24. 04. 2019 08:26

Odkazy na zaujímavé informačné oznamy z časopisu LINN's Stamp News (USA)

Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   On the menu for April 17: five Sweet Canada stamps
(Menu na 17. apríl: Päť sladkých kanadských známok)

Dátum: 16. 4. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Murals take center stage
(Nástenné maľby sú v centre pozornosti)

Dátum: 15. 4. 2019, Sekcia: US Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Canada issues five stamps honoring Canadians in flight
(Kanada vydáva päť známok na počesť kanadských letcov)

Dátum: 27. 3. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Post office murals featured on April 10 U.S. set of five
(Poštové nástenné maľby zobrazené na sérii piatoch známok USA z 10. apríla)

Dátum: 25. 3. 2019, Sekcia: US Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Look for these 1938 Danzig Ships semipostal stamps
(Pozrite sa na tieto doplatkové známky Danzig z roku 1938 s námetom lodí)

Dátum: 12. 3. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Exotic gardenias appear on Canada’s annual flower stamps
(Na každoročných kanadských známkach s kvetinovými motívmi sa objavujú exotické gardénie)

Dátum: 12. 2. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Swiss Post's Christmas set depicts scenes just before nightfall
(Séria švajčiarskych vianočných známok zobrazuje scenérie tesne pred zotmením)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Austrian stamp honors first Silent Night performance, 200 years ago
(Rakúska známka pripomína prvé predstavenie Tichej noci pre 200 rokmi)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Bahamas stamps pay homage to beloved Christmas carol
(Bahamské známky prinášajú pocty milovanej vianočnej kolede)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Vatican, Poland win awards for best religious stamps
(Vatikán a Poľsko získali ocenenia za najlepšie náboženské známky)

Dátum: 27. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Royal Mail focuses on mailboxes on its new Christmas stamps
(Royal Mail sa na nových vianočných známkach zameriava na poštové schránky)

Dátum: 5. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News


Autor: Vojtech Jankovič

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov