Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk New specialized catalog SLOVAKIA 1939 - 1945! Is there a reason why we should have it?

New posts from the LINN`s Stamp News

New posts from the LINN`s Stamp News

New posts from the LINN`s Stamp News


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New posts from the LINN`s Stamp News   Links to the most interesting information posts from the LINN's Stamp News (USA).
 


Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   On the menu for April 17: five Sweet Canada stamps
(Menu na 17. apríl: Päť sladkých kanadských známok)

Dátum: 16. 4. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Murals take center stage
(Nástenné maľby sú v centre pozornosti)

Dátum: 15. 4. 2019, Sekcia: US Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Canada issues five stamps honoring Canadians in flight
(Kanada vydáva päť známok na počesť kanadských letcov)

Dátum: 27. 3. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Post office murals featured on April 10 U.S. set of five
(Poštové nástenné maľby zobrazené na sérii piatoch známok USA z 10. apríla)

Dátum: 25. 3. 2019, Sekcia: US Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Look for these 1938 Danzig Ships semipostal stamps
(Pozrite sa na tieto doplatkové známky Danzig z roku 1938 s námetom lodí)

Dátum: 12. 3. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Exotic gardenias appear on Canada’s annual flower stamps
(Na každoročných kanadských známkach s kvetinovými motívmi sa objavujú exotické gardénie)

Dátum: 12. 2. 2019, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Swiss Post's Christmas set depicts scenes just before nightfall
(Séria švajčiarskych vianočných známok zobrazuje scenérie tesne pred zotmením)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Austrian stamp honors first Silent Night performance, 200 years ago
(Rakúska známka pripomína prvé predstavenie Tichej noci pre 200 rokmi)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Bahamas stamps pay homage to beloved Christmas carol
(Bahamské známky prinášajú pocty milovanej vianočnej kolede)

Dátum: 29. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Vatican, Poland win awards for best religious stamps
(Vatikán a Poľsko získali ocenenia za najlepšie náboženské známky)

Dátum: 27. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News
 
Novinky z časopisu LINN´S Stamp News   Royal Mail focuses on mailboxes on its new Christmas stamps
(Royal Mail sa na nových vianočných známkach zameriava na poštové schránky)

Dátum: 5. 11. 2018, Sekcia: World Stamps
Zdroj: LINN's Stamp News


Post a comment

Hint: Tools for automated translation from foreign languages


Many of these articles are written in Slovak, Czech, German or another foreign language. For those who do not speak these languages is recommended to use automatic translation via one of the most automated translation services:

Attention, all automatic translations are not guaranteed, some words are often translated by expressions that do not correspond to the terms used by philatelists and collectors stamps.

For example, the word 'známka' is automatically translated into English as 'mark', 'label', or 'grade' instead of - in this context - the proper 'stamp'; and opposite the word 'stamp' is automatically translated to Slovak as 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' instead of - in this context - the proper 'známka'. In this particular case, it is appropriate to correct the source to a 'poštová známka', respectively 'postage stamp', which significantly improves the quality of automated translatiAuthor: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 07. 12. 2018 08:26
Updated: 24. 04. 2019 08:26
 
New posts from the LINN`s Stamp News

New posts from the LINN`s Stamp News
New posts from the LINN`s Stamp News
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(anonym)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.