Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 3/2008

Nové číslo časopisu Zberateľ 3/2008
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 10. 03. 2008 12:53

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 3/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 3/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článkov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových známok, lístkov, celinových obálok a príležitostných pečiatok; nové slovenské mince a nové euromince (Cyprus a Malta). Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česká republika, Rakúsko, Poľsko a Ukrajina.
 • Košický hárček - odlišný názor na retuš doskovej chyby na HP 8 - odborný polemický príspevok o špecializácii Košického hárčeka.
 • Duálne zobrazovanie nominálnej hodnoty na známkach - informačný príspevok o duálnom zobrazovaní nominálnej hodnoty v súvislosti s prechodom na euro.
 • Malé okienko telekartistu - 119. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej maďarskému puzzle s brazílskym futbalistom Ronaldinhom.
 • Šekové poukážky - špecializovaný článok informujúci o relatívne neznámej oblasti zbierania šekových poukážok.
 • Operence - spoločníci človeka RYBÁRIK OBYČAJNÝ - pokračovanie voľného cyklu námetového pohľadu na poštové známky.
 • Tiché boje o hlavu štátu - zaujímavý článok o formách a spôsobe zobrazovania československých, českých a slovenských prezidentov na poštových známkach.
 • Taxe percue - Poštovné zaplatené - informácia o zaujímavom náleze použitia doplatných známok na správne vyplatenej zásielke z Maďarska do Československa.
 • Známka a známková grafika - šestnáste pokračovanie seriálu o grafike a grafikoch v československej a slovenskej známkovej tvorbe.
 • Ďalšie zberateľské odbory - modely automobilov - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie vreckových kalendárikov.
 • Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského (IV. časť) - štvrté pokračovanie pohľadnicami ilustrovaného rozprávania približujúceho knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.
 • Príloha:
  ZBERATEĽSKÉ STATE: Vincent Hložník - mistr grafiky - zaujímavá rozprava o známkovej tvorbe významného slovenského výtvarníka Vincenta Hložníka.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Recenzie, Čo píšu iní, Máte slovo, Zo znaleckej prax, Súťaž o kvet Zberateľa, Hlasy a ohlasy, Recenzie, Aukcie burzy stretnutia a pod.) a bohatá inzercia.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov