Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 11/2007

Nové číslo časopisu Zberateľ 11/2007
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 11. 2007 08:23

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 11/2007


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 11/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko, Poľsko a Ukrajina.
 • Filatelistická výstava RUŽOMBEROK 2007 - stručná informácia o filatelistickej výstave III. stupňa, ktorá sa konala 8. - 15. septembra v Ružomberku.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiatetretie pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom Z akých materiálov sa razia mince.
 • Malé okienko telekartistu - 115. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej zaujímavej histórii TK prof. Arema z USA.
 • Ochranná perforácia na kolkových známkach - zaujímavá informácia o novom type ochrannej perforácie na slovenských kolkových známkach.
 • 50. výročie prvej umelej družice Zeme - námetovo orientovaný príspevok venovaný okrúhlemu výročiu vypustenia prvej umelej družice Zeme Sputnik a poštovým známkam vydaným k tejto udalosti.
 • STOP telegramom - odborný príspevok venovaný historickému vývoju telegramov pri príležitosti ukončeniu poskytovania tekegrafnej služby na území Slovenska; príspevok je ilustrovaný príkladmi zaujímavých telegramov.
 • Rímska mozaika vo Vichtene - námetovo orientovaný príspevok venovaný novej emisii Luxemburska venovanej nálezu rímskej mozaiky v meste Vichten.
 • Známka a známková grafika - štrnáste pokračovanie seriálu o grafike a grafikoch v československej a slovenskej známkovej tvorbe.
 • Operence - spoločníci človeka SOVA OBYČAJNÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • Tajemství šifry Jindry S. - spomienka Rudolfa Fischera k 110. nedožitým narodeninám Jindřicha Schmidta, významného rytca československých známok a bankoviek.
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - Čokoládové obaly
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie obalov z čokolád.
 • Fiat 500 oslávil 50. narodeniny - príspevok venovaný okrúhlemu výročiu spustenia výroby populárneho auta Fiat 500, ku ktorému Talianska pošta vydala samostatnú príležitostnú známku.
 • Pošta Červeného kríža z obdobia SNP - zamyslenie nad jedným na prvý pohľad obyčajným listom z obdobia SNP, ktorý pravdepodobne dokladuje doručovanie poštových zásielok prostredníctvom Červeného kríža.
 • Príloha:
  Zberateľské state - Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského - pohľadnicami ilustrované rozprávanie približujúce knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky (Hlasy a ohlasy, Recenzie, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov