Opening of the exhibition by František Horniak and introduction of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Video and photo report from the opening of the exhibition by František Horniak and the presentation of the post Adoration of the Magi Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlaté Moravce.

11. 06. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 11/2007

 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 11/2007
Author: Vojtech Jankovič
Published: 03. 11. 2007 08:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 11/2007


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 11/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko, Poľsko a Ukrajina.
 • Filatelistická výstava RUŽOMBEROK 2007 - stručná informácia o filatelistickej výstave III. stupňa, ktorá sa konala 8. - 15. septembra v Ružomberku.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiatetretie pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom Z akých materiálov sa razia mince.
 • Malé okienko telekartistu - 115. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej zaujímavej histórii TK prof. Arema z USA.
 • Ochranná perforácia na kolkových známkach - zaujímavá informácia o novom type ochrannej perforácie na slovenských kolkových známkach.
 • 50. výročie prvej umelej družice Zeme - námetovo orientovaný príspevok venovaný okrúhlemu výročiu vypustenia prvej umelej družice Zeme Sputnik a poštovým známkam vydaným k tejto udalosti.
 • STOP telegramom - odborný príspevok venovaný historickému vývoju telegramov pri príležitosti ukončeniu poskytovania tekegrafnej služby na území Slovenska; príspevok je ilustrovaný príkladmi zaujímavých telegramov.
 • Rímska mozaika vo Vichtene - námetovo orientovaný príspevok venovaný novej emisii Luxemburska venovanej nálezu rímskej mozaiky v meste Vichten.
 • Známka a známková grafika - štrnáste pokračovanie seriálu o grafike a grafikoch v československej a slovenskej známkovej tvorbe.
 • Operence - spoločníci človeka SOVA OBYČAJNÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • Tajemství šifry Jindry S. - spomienka Rudolfa Fischera k 110. nedožitým narodeninám Jindřicha Schmidta, významného rytca československých známok a bankoviek.
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - Čokoládové obaly
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie obalov z čokolád.
 • Fiat 500 oslávil 50. narodeniny - príspevok venovaný okrúhlemu výročiu spustenia výroby populárneho auta Fiat 500, ku ktorému Talianska pošta vydala samostatnú príležitostnú známku.
 • Pošta Červeného kríža z obdobia SNP - zamyslenie nad jedným na prvý pohľad obyčajným listom z obdobia SNP, ktorý pravdepodobne dokladuje doručovanie poštových zásielok prostredníctvom Červeného kríža.
 • Príloha:
  Zberateľské state - Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského - pohľadnicami ilustrované rozprávanie približujúce knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky (Hlasy a ohlasy, Recenzie, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists