Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

15. 04. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2019/4

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2019/4
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 11. 12. 2019 18:13

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filateliiČasopis SPRAVODAJCA ZSF 2019/4


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


Úvodník    
Plány do nového roku ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Volebný poriadok ZSF ..... 5
Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 10
ZSF – Anketa: Čo očakávam od zväzového časopisu a webovej stránky? ..... 10
Výzva pre členov ZSF ..... 11
 
Slovenská známka    
Najkrajšia Slovenská poštová známka roka 2019 ..... 11
Ako sa rodí nová známka ..... 12
Prezrite si svoje hárčeky Deťom 1944 ..... 14
 
Výstavy    
Svetová výstava poštových známok CHINA 2019 ..... 15
Národná výstava LIBEREC 2019 a slovenská účasť ..... 20
Filatelistické výstavy v srbskej Vojvodine v roku 2019 ..... 23
Monacophil 2019, FEPA kongres ..... 24
Spoločnú vášeň zdieľajú už 75 rokov ..... 26
 
Literatúra    
Malý doplnok Monografie česko-slovenských známok (15. diel) ..... 27
Jednoriadková pečiatka TYRNAU ..... 28
 
Filokartia    
Michal Bosák vo filokartii ..... 29
 
Z klubov a regiónov    
Chaviva Reichová – izraelské slovacikum ..... 31
 
Spoločenská kronika    
Laureát Ceny ZSF za rok 2018 ..... 32
Náš jubilant oslávil osemdesiatku ..... 33
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 34
 


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2019/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2019 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov