100th anniversary of the Slovak National Theater

Commemorative postage stamps devoted to the 100th anniversary of the Slovak National Theater in Bratislava.

28. 02. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/4

Author: Vojtech Jankovič
Published: 11. 12. 2019 18:13

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2019/4


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


Úvodník    
Plány do nového roku ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Volebný poriadok ZSF ..... 5
Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 10
ZSF – Anketa: Čo očakávam od zväzového časopisu a webovej stránky? ..... 10
Výzva pre členov ZSF ..... 11
 
Slovenská známka    
Najkrajšia Slovenská poštová známka roka 2019 ..... 11
Ako sa rodí nová známka ..... 12
Prezrite si svoje hárčeky Deťom 1944 ..... 14
 
Výstavy    
Svetová výstava poštových známok CHINA 2019 ..... 15
Národná výstava LIBEREC 2019 a slovenská účasť ..... 20
Filatelistické výstavy v srbskej Vojvodine v roku 2019 ..... 23
Monacophil 2019, FEPA kongres ..... 24
Spoločnú vášeň zdieľajú už 75 rokov ..... 26
 
Literatúra    
Malý doplnok Monografie česko-slovenských známok (15. diel) ..... 27
Jednoriadková pečiatka TYRNAU ..... 28
 
Filokartia    
Michal Bosák vo filokartii ..... 29
 
Z klubov a regiónov    
Chaviva Reichová – izraelské slovacikum ..... 31
 
Spoločenská kronika    
Laureát Ceny ZSF za rok 2018 ..... 32
Náš jubilant oslávil osemdesiatku ..... 33
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 34
 


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2019/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2019 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists