Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

11. 06. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2019/3

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2019/3
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 19. 11. 2019 22:55

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2019/3


Úvodník    
Smelo a hrdo po ceste Slovenskej filatelie ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 7. 9. 2019 ..... 6
Zápisnica z 2. Snemu ZSF v TT zo dňa 28. 9. 2019 ..... 6
Uznesenie z 2. Snemu ZSF v TT zo dňa 28. 9. 2019 ..... 15
Uznesenie zo zasadnutia Rady ZSF zo dňa 24. 10. 2019 ..... 17
Stanovy ZSF ..... 19
 
Slovenská známka    
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 ..... 26
 
Výstavy    
Jubilejná filatelistická výstava C – S SALON 2018 v Bratislave (dokončenie) ..... 22
 
Z klubov a regiónov    
100 rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci ..... 28
O drotároch a drotárstve trochu inak ..... 29
 
Spoločenská kronika    
Náš rov ..... 30
 


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2019/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2019 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov