Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2022

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

19. 12. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3
Author: Vojtech Jankovič
Published: 19. 11. 2019 22:55

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2019/3


Úvodník    
Smelo a hrdo po ceste Slovenskej filatelie ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 7. 9. 2019 ..... 6
Zápisnica z 2. Snemu ZSF v TT zo dňa 28. 9. 2019 ..... 6
Uznesenie z 2. Snemu ZSF v TT zo dňa 28. 9. 2019 ..... 15
Uznesenie zo zasadnutia Rady ZSF zo dňa 24. 10. 2019 ..... 17
Stanovy ZSF ..... 19
 
Slovenská známka    
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 ..... 26
 
Výstavy    
Jubilejná filatelistická výstava C – S SALON 2018 v Bratislave (dokončenie) ..... 22
 
Z klubov a regiónov    
100 rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci ..... 28
O drotároch a drotárstve trochu inak ..... 29
 
Spoločenská kronika    
Náš rov ..... 30
 


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2019/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2019 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists