New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3
  New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.
   
  Author: Vojtech Jankovič
Published: 19. 11. 2019 22:55
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2019/3


Úvodník    
Smelo a hrdo po ceste Slovenskej filatelie ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 7. 9. 2019 ..... 6
Zápisnica z 2. Snemu ZSF v TT zo dňa 28. 9. 2019 ..... 6
Uznesenie z 2. Snemu ZSF v TT zo dňa 28. 9. 2019 ..... 15
Uznesenie zo zasadnutia Rady ZSF zo dňa 24. 10. 2019 ..... 17
Stanovy ZSF ..... 19
 
Slovenská známka    
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 ..... 26
 
Výstavy    
Jubilejná filatelistická výstava C – S SALON 2018 v Bratislave (dokončenie) ..... 22
 
Z klubov a regiónov    
100 rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci ..... 28
O drotároch a drotárstve trochu inak ..... 29
 
Spoločenská kronika    
Náš rov ..... 30
 


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2019/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2019 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 19. 11. 2019 22:55
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/3
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Jim Rohn)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk