Otvorenie výstavy Františka Horniaka a uvedenie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Video a fotoreportáž z otvorenia výstavy Františka Horniaka a uvedenia poštovej Klaňanie troch kráľov Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) v Zlatých Moravciach.

11. 06. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2018/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2018/2
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 26. 09. 2018 15:38

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2018/2


Úvodník    
2 x výzva ..... 4
Viete, že? ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 2.6.2018 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba SR v II. štvrťroku 2018 ..... 6
Príležitostné pečiatky a kašety v II. štvrťroku 2018 ..... 12
Nenechávajte sa nalákať príliš nízkou cenou! ..... 18
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2017 ..... 20
 
Výstavy    
Jubilejná výstava C – S SALON 2018 ..... 20
PRAGA 2018 sa blíži ..... 21
 
Naša mládež    
Stretnutie mladých filatelistov v Belušských Slatinách ..... 23
 
Z klubov a regiónov    
100 rokov od vojenskej vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci 8.6.1918 - 2018 ..... 26
65 rokov filatelie v Báčskom Petrovci ..... 27
Najpozoruhodnejšie rytiny F. Horniaka ..... 28
Minulosť a budúcnosť Spravodajcu ZSF ..... 29
Výročná členská schôdza KF 52 – 51 pri Dome Matice Slovenskej v Nitre ..... 31
 
Spoločenská kronika    
Zomrel PhDr. Štefan Kollár, PhD. ..... 33
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 34


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2018/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2018/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2018 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov