Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

12. 02. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2018/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2018/2
Author: Vojtech Jankovič
Published: 26. 09. 2018 15:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2018/2


Úvodník    
2 x výzva ..... 4
Viete, že? ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 2.6.2018 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba SR v II. štvrťroku 2018 ..... 6
Príležitostné pečiatky a kašety v II. štvrťroku 2018 ..... 12
Nenechávajte sa nalákať príliš nízkou cenou! ..... 18
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2017 ..... 20
 
Výstavy    
Jubilejná výstava C – S SALON 2018 ..... 20
PRAGA 2018 sa blíži ..... 21
 
Naša mládež    
Stretnutie mladých filatelistov v Belušských Slatinách ..... 23
 
Z klubov a regiónov    
100 rokov od vojenskej vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci 8.6.1918 - 2018 ..... 26
65 rokov filatelie v Báčskom Petrovci ..... 27
Najpozoruhodnejšie rytiny F. Horniaka ..... 28
Minulosť a budúcnosť Spravodajcu ZSF ..... 29
Výročná členská schôdza KF 52 – 51 pri Dome Matice Slovenskej v Nitre ..... 31
 
Spoločenská kronika    
Zomrel PhDr. Štefan Kollár, PhD. ..... 33
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 34


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2018/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2018/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2018 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists