Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2018/1

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2018/1
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 12. 05. 2018 14:10

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2018/1


Úvodník    
Úlohy nového roku ..... 4
Darujte 2% zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 3.3.2018 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba SR v I. štvrťroku 2018 ..... 6
Príležitostné pečiatky a kašety v I. štvrťroku 2018 ..... 11
V Jasnej odštartovali olympiádu ..... 13
 
Odborné state    
Zavedenie prvých poštových známok v Uhorsku ..... 15
Trenčianska chybotlač ..... 19
 
Literatúra a recenzie    
Jaroslav Punčochář: Přehled České Letecké Pošty 1993 – 2017 ..... 21
 
Výstavy    
Jubilejná filatelistická výstava C – S SALÓN 2018 ..... 22
0. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne 1928 - 2018 ..... 23
 
Z klubov a regiónov    
Ocenili troch filatelistov ..... 26
Vianočná pošta Ježiškovi s filatelistickým prekvapením ..... 27
Kluby filatelistov, ich pečiatky a názvy ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Laureát Ceny ZSF za rok 2016 ..... 29
Norbert Feiner - 95 rokov ..... 29
Mgr. Ján Mička – 75 rokov ..... 30
Jubilant Miroslav Ňaršík ..... 31
Okrúhle jubileum Ing. Zdeňka Baligu ..... 32
Odišiel akad. mal. Ján Švec ..... 32
Keď odchádza priateľ ..... 33
Odišiel pán Jozef Hudáč ..... 34
 
Inzercia    
Inzercia ZSF ..... 34


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2018/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2018 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov